• pl
 • en

Krzysztof Chrześcijanek

Krzysztof Chrześcijanek

Krzysztof Chrześcijanek

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Licencjat z pedagogiki o specjalności animacja kultury z arteterapią uzyskał w 2010 roku, od 2012 roku magister pedagogiki o specjalności animacja kultury z arteterapią. W roku akademickim 2007/2008 członek samorządu studenckiego KUL. W 2008 r. przedstawiciel handlowy Provident Polska. W 2010 r. ukończył program „Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2016”. Współpracował z Warsztatami Kultury w Lublinie współorganizując wydarzenia kulturalne: „Noc Kultury”, „Jarmark Jagielloński”, „Karnawał sztukmistrzów”. W 2011 r. pracował przy kampanii wyborczej Zbigniewa Targońskiego. Od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r. zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. promocji w projekcie „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II”. Od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. specjalista ds. komunikacji i promocji w projekcie „Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II”.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie