• pl
 • en

Małgorzata Nowakowska

Małgorzata Nowakowska

Małgorzata Nowakowska

Absolwentka Europeistyki studiów licencjackich oraz European Studies studiów magisterskich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2009 r. odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W 2012 r. odbyła semestr studiów na Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. W latach 2014-2015 kierownik i asystent projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Współpracę z Instytutem na rzecz Państwa Prawa rozpoczęła w 2013 r. jako wolontariusz. Początkowo związana była z realizacją programów migracyjnych oraz uchodźczych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.  Następnie współpracę kontynuowano w ramach działań Instytutu współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie