• pl
 • en

Aktualności

Migracje powrotowe: nauka i praktyka

Przypominamy, że w Bibliotece Migracyjnej dostępna jest publikacja z serii Prawo i Polityka Migracyjna pt.: „Migracje powrotowe: nauka i praktyka” pod redakcją dra Tomasza Sieniowa. Niniejsza publikacja jest efektem projektu Instytutu Europeistyki KUL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Wkład w niniejszą publikację mieli również pracownicy Instytutu na rzecz Państwa Prawa.

Warto zwrócić uwagę na niniejszą pozycję książkową ze względu na złożoność poruszanych w niej tematów. Publikacja jest o tyle ciekawa, że została opracowana w dziewięciu odrębnych częściach i obejmuje tematykę polityki migracyjnej: 5 z nich dotyczy bezpośrednio relacji z Ukrainą, kolejne 4 obejmują wpływ prawa Unii Europejskiej na krajowe uregulowanie migracji. Współautorzy poruszają kwestie: umowy o readmisji, małego ruchu granicznego, migracji powrotowych, koncepcji europejskiego państwa bezpiecznego i innych istotnych problemów z punktu widzenia polityki powrotowej.

W ramach serii dostępne są również:

 1. Nabywanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce w świetle ustawy z 12 grudnia 2013 r.
 3. Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej .

Zachęcamy do odwiedzenia naszej Biblioteki i zapoznania się z publikacjami.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie