• pl

Aktualności

„Nowy Dom Polska” – pomoc dla cudzoziemców i cudzoziemek w Lublinie

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w ramach Projektu „Nowy Dom Polska”, oferuje pomoc cudzoziemcom i cudzoziemkom przebywającym w Polsce.

Pomoc obejmuje:

Powyższe formy pomocy skierowane są do grupy docelowej, obejmującej:

Szczegółowych informacji można zaczerpnąć w placówce  CPMiU CAL,
mieszczącej się przy ul. Unii Lubelskiej 15 (wejście od strony Targu pod Zamkiem) od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 (II piętro, pok. 20, 21) lub pod numerem telefonu: 81 743 71 86.

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie