64e8c1749b66132382832ae13a2e596f

XVIII SEMINARIUM PROJEKTU WSPARCIE DOBROWOLNYCH POWROTÓW NA LUBELSZCZYŹNIE

18 grudnia odbyło się ostatnie seminarium szkoleniowe kończące projekt „Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie”. Prelegentką na seminarium była prof. Zofia Kawczyńska – Butrym, która przedstawiła wyniki badań  dotyczące migracji na Lubelszczyźnie. Zebrani dyskutowali nad problemem świadomości władz lokalnych na temat obecności cudzoziemców. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, MOPR, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

 

Projekt "Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i budżetu państwa