• pl

Aktualności

Planowane nowe nabory wniosków w ramach FAMI

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas którego omawiano zasady naborów wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Nowe nabory będą w szerszym stopniu uwzględniały zarówno oczekiwania społeczne jak i potrzeby jednostek administracji rządowej oraz samorządów, zaangażowanych w proces adaptacji i integracji cudzoziemców.

Kryzys migracyjny, wzrost aktywności terrorystycznej oraz rosnące obawy dotyczące wpływu bieżącej sytuacji migracyjnej na bezpieczeństwo wewnętrzne, spowodowały konieczność przeprowadzenia oceny dotychczasowych działań realizowanych w zakresie adaptacji i integracji cudzoziemców.

Dwa konkursy, na które rozpoczną się nabory, będą w większym stopniu odpowiadały na nowe wyzwania i nową sytuację migracyjną. Będą uwzględniały również część potrzeb zgłaszanych przez środowisko organizacji pozarządowych. Należy bowiem podkreślić, że aktualna sytuacja jest wyzwaniem dla dotychczasowego modelu polityki integracyjnej wdrażanej na poziomie Unii Europejskiej oraz w poszczególnych państwach członkowskich.

Pierwszy nabór będzie obejmował szeroko rozumiane działania z zakresu preintegracji, czyli będzie skierowany do osób oczekujących na udzielenie azylu. Dofinansowane działania obejmą m.in. pomoc materialną, wsparcie na granicy oraz katalog usług pomocniczych, jak choćby pomoc tłumacza, szkolenia, opieka zdrowotna czy pomoc socjalna.

Drugi nabór będzie miał na celu wprowadzenie legalnych migrantów w społeczeństwo polskie i lokalną społeczność. Działania wsparte z funduszu FAMI obejmą więc z jednej strony ułatwienie dostosowania się migrantów do lokalnej specyfiki kulturowej, społecznej czy otoczenia prawnego. Z drugiej strony wsparcie obejmie również lokalne społeczności Polaków, wśród których swoje miejsce powinni odnaleźć migranci.

Źródło: www.lublin.uw.gov.pl

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie