• pl

Azyl, Migracja, Integracja

Dotacja Instytucjonalna

Dotacja została przyznana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach wspierania mniejszych organizacji pozarządowych.

W ramach Grantu będziemy dofinansowywać działa związane z:

– świadczeniem pomocy prawnej migrantom i uchodźcom (szczególnie tym przebywającym w Ośrodkach);

– poprawą komunikacji z darczyńcami;

– rozwojem zespołu Fundacji;

– pozyskiwaniem nowych źródeł finansowania naszej Fundacji.

Finansowanie zostało przyznane na okres 12 miesięcy. Rozpoczęło się 1.02.2018 r., a zakończy się 31.01.2019 r.

 

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

  • CFALS
  • Beck
  • EEA Grants
  • EFS
  • RTVeuroAGD
  • FLOP
  • HFPC
  • Kapitał Ludzki
  • Kurier Lubelski
  • Lubelski klub biznesu
  • PFDiM
  • Radio Lublin
  • Lbn miasto inspiracji
  • LUW
  • MSW
  • CPP Halina Nieć
  • NPI
  • Obywatel i Prawo
  • PBA
  • Politechnika Lubelska
  • SATC
  • SIP
  • UM Lublin
  • UMCS
  • UNDP
  • UNHCR
  • USAID
  • Paulina Walczuk Kancelaria
  • Wydział Prawa i Adm UW
  • ADF
  • CBEPPM
  • migra-team
  • Europens blog
  • MOPR Lublin
  • Study in Lublin
  • UDSC
  • WSSMiKS Chełm
  • Ordo Iuris
  • CEE
  • Miasto Lublin
  • Jagiellonian Law Society
  • UE
  • FIO
  • Fundacja im. Stefana Batorego
  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  • KUL
  • Instytut Spraw Publicznych
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie