• pl

Aktualności

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zagadnienie związane z wykonywaniem pracy w Polsce jest niezwykle interesujące i istotne w codziennym życiu cudzoziemców, dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą broszurą, przygotowaną w ramach projektu Centrum Informacji dla Cudzoziemców. Broszura jest zbiorem najważniejszych informacji związanych z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zezwolenie to jest o tyle ważne, ponieważ przyznaje cudzoziemcom zarówno prawo do legalnego pobytu jak i wykonywania pracy w Polsce.

Broszura dostępna jest w trzech wersjach językowych: angielskiej, polskiej oraz ukraińskiej.

Zachęcamy do pobierania i odkrywania, być może nowej ścieżki legalnego pobytu, z bonusem w postaci prawa do legalnego wykonywania pracy.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie