• pl
 • en

News

Amendments to the Regulation of the Council of Ministers on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with an epidemic

All current safety measures are extended until March 28 due to the epidemic. However, new solutions to the previously binding rules were also introduced. Persons who completed home isolation, isolation or hospitalization due to infection with the SARS-CoV-2 virus, no later than 6 months before the date of crossing the border of the Republic of Poland, were released from the obligation to undergo quarantine after crossing the border of the Republic of Poland. These persons are obliged to show the border guard the documents confirming the passage of isolation, isolation at home or hospitalization in connection with infection with the SARS-CoV-2 virus.

There is still a requirement to cover your mouth and nose with a mask in public places. The order to cover mouth and nose with a mask does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose due to progressive neurological, respiratory or cardiovascular diseases that occur with respiratory or cardiovascular insufficiency. Such a person must submit an appropriate document confirming the presence of such a disease.

In case of referral for laboratory diagnosis for the presence of the virus, persons who are forced to take a test before the start of sanatorium treatment or rehabilitation in the appropriate center are released from the obligation of quarantine; sanatorium treatment of children, performed under the supervision of adults.

In the case of people running a shared household with a person infected with the virus, the quarantine obligation does not apply to people who are vaccinated against COVID-19 and people who have been subjected to home isolation, isolation or hospitalization due to SARS-CoV-2 infection, no later than 6 months from the date of obtaining a positive test result by a person diagnosed with SARS-CoV-2 virus infection.

Protective vaccinations against COVID-19 can be made by people who have suffered a disease caused by infection with the SARS-CoV-2 virus no earlier than 3 months from the date of obtaining a positive test for the presence of the SARS-CoV-2 virus. This condition does not apply to persons born in 1942-1951 and persons over 18 years old, who were born after 1951 with health defects that increase the risk of severe COVID-19. These conditions include: dialysis for chronic renal failure or – with cancer, who were undergoing treatment with chemotherapy or radiotherapy after December 31, 2019, or undergoing chronic mechanical ventilation, or after cell, tissue and organ transplants, in which undergoing immunosuppressive treatment, or who were diagnosed with a neoplastic disease, and the treatment was not initiated, or are awaiting transplant within the meaning of Art. 2 clause 1 point 36 of the Act of July 1, 2005 on the collection, storage and transplantation of cells, tissues and organs (Journal of Laws of 2020, item 2134).

Detailed information on the current safety measures is available at: www.gov.pl

Зміни в постанові Ради Міністрів про встановлення певних обмежень, примусів і заборон у зв’язку з виникненням епідемічного стану
Ознайомтесь з діючими змінами в постанові з 11 березня 2021 року.

На сьогоднішній день всі діючі правила безпеки у зв’язку зі станом епідемії продовжені до 28 березня. Проте, були введені і нові рішення в існуючих правилах. Від обов’язку проходити карантин після перетину кордону Республіки Польща були звільнені особи, які завершили ізоляцію в домашніх умовах, ізоляцію або госпіталізацію з приводу зараження вірусом SARS-CoV-2, не пізніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Республіки Польща. Ці особи зобов’язані підтвердити документально співробітнику прикордонної служби в своїй ізоляції, ізоляції в домашніх умовах або госпіталізації у зв’язку із зараженням вірусом SARS-CoV-2.

Як і раніше діє наказ про закривання рта і носа за допомогою маски для обличчя в громадських місцях. Ця заборона не застосовується до осіб, які не можуть закривати рот і ніс через прогресуючі неврологічні, респіраторні або серцево-судинні захворювання, що протікають з дихальною або серцево-судинною недостатністю, і представити відповідний докумен, що підтверджує це.

В разі направлення на лабораторну діагностику на наявність вірусу від обов’язку карантину звільняються особи, які вимушені провести тест перед початком санаторно-курортного лікування або реабілітації в відповідному центрі; санаторно-курортного лікування дітей, що виконується під наглядом дорослих.

Якщо особи, які ведуть спільне господарство з особою, у якої було підтверджено зараження вірусом то правила обов’язкового карантину не застосовуються до осіб, які вакциновані проти COVID-19, а також до осіб, які були піддані ізоляції в домашніх умовах, ізоляції або госпіталізації через зараження вірусом SARS-CoV-2, не пізніше, ніж за 6 місяців з дня отримання особою, у якої було підтверджено зараження вірусом SARS-CoV-2, позитивного результату тесту.

Вакцинування проти COVID-19 можуть робити особи, які перенесли захворювання, викликане зараженням вірусу SARS-CoV-2, в терміні не раніше 3 місяців з дня отримання позитивного тесту на вірус SARS-CoV-2. Ця умова не відноситься до осіб, які народилися в 1942-1951 роках, та осіб які народился після 1951 року і котрим вже виповнилося 18 років із станами, що підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19. До цих станів відноситься: діаліз через хронічну ниркову недостатність або при онкологічних захворюваннях, у яких після 31 грудня 2019 р. проводилося лікування хіміотерапією або променевою терапією, або піддаються хронічній механічній вентиляції, або при пересадці клітин, тканин і органів, у яких проводилася імуносупресивна терапія або у яких діагностовано захворювання на рак, а не почалося лікування, або, які очікують трансплантації згідно ст. 2 ч. 1 П. 36 Закону від 1 липня 2005 року про забір, зберігання і пересадку клітин, тканин і органів. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2134).

Більше інформації відносно правил і обмежень можна дізнатися за посиланням: www.gov.pl

Share


Partners and Sponsors

 • Law firm Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie