• pl
 • en

Aktualności

Egzamin certyfikatowy

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS organizuje państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Jeżeli jesteś cudzoziemcem lub obywatelem polskim na stałe zamieszkującym zagranicą to ta oferta jest skierowana do ciebie. Masz możliwość zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu, poświadczającego znajomość języka, który przyda się przy staraniu się o polskie obywatelstwo, pobyt rezydenta długoterminowego, na uczelni, a także w pracy.  Rejestracja kandydatów trwa do 10. 10. 2018 r., także jest jeszcze dużo czasu żeby zapisać się. Więcej informacji znajdziesz – tutaj

Roczny kurs przygotowawczy do studiów wyższych w Polsce

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS organizuje również  roczny kurs polskiego, który przeznaczony jest dla Polaków mieszkających za granicą i obcokrajowców. Kurs daje możliwość intensywnego uczenia się języka polskiego dla początkujących oraz przygotowuje do studiów w Polsce dla osób znających już w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu język polski. Rekrutacja na kurs prowadzona jest w sekretariacie CJKP. Prowadzony też jest semestralny kurs polskiego oraz możliwe jest zorganizowanie kursu przystosowanego do indywidualnych potrzeb (krótszego bądź dłuższego). Szczegółowe informacje uzyskać można – tutaj

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Celem tych studiów, organizowanych przez CJKP UMCS, jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych. Studia przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków filologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie. Termin uruchomienia kolejnej edycji: październik 2018 r. Złożyć wymagane dokumenty można do 30 września 2018 r. w CJKP UMCS ul. Weteranów 18, Lublin. Więcej informacji – tutaj

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie