• pl
 • en

Anna Pawelec

Anna Pawelec

Anna Pawelec

Absolwentka Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2007). Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy magisterskiej „Mediacja w postępowaniu cywilnym” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. J. J. Skoczylasa. W 2006 r. wzięła udział w programie stypendialnym Socrates-Erasmus podejmując semestralne studia na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. W 2007 r. uzyskała uprawnienia mediatora sądowego.

Podczas studiów zdobywała doświadczenie poprzez praktykę w Sądzie Rejonowym w Lublinie oraz uczestnictwo w Klinice Prawa Administracyjnego przy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. Odbyła również miesięczny staż w Biurze Współpracy z Zagranicą KUL. Współpracę z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa rozpoczęła jako wolontariusz w 2008 r., następnie odbyła staż absolwencki, a od listopada 2008 r. była zatrudniona w projekcie „Prawnicy na rzecz Uchodźców III” na stanowisku asystent prawny, a następnie doradca integracyjny. Pracowała na stanowisku prawnika-koordynatora w projekcie „Objęcie pomocą prawną osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz w Strzeżonym Ośrodku i Areszcie w celu Wydalenia w Białej Podlaskiej”, następnie koordynowała projekt uchodźczy.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie