• pl
 • rosyjski

Aktualności

Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zwraca się z prośbą o kontaktowanie się w sprawie rejestracji na egzamin bezpośrednio z ośrodkami uprawnionymi do organizacji egzaminu. Lista tych ośrodków zostanie ogłoszona na stronie www.certyfikatpolski.pl 17 sierpnia. Rejestracja na egzamin będzie możliwa dopiero po ogłoszeniu listy ośrodków organizujących egzamin w tej sesji egzaminacyjnej. Państwowa Komisja zwraca uwagę, że decyzja o organizacji egzaminu i liczbie rejestrowanych kandydatów leży całkowicie w gestii każdego z ośrodków uprawnionych, które muszą przy tym wziąć pod uwagę lokalne ograniczenia i zalecenia sanitarne związane z epidemią koronawirusa (Covid-19).

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie