• pl
 • en

News

MIGRANTS HAVE RIGHT TO HAVE RIGHTS

Since November 2020 we have started a 2-year project: „Migrants have right to have rights!”, where we provide legal help to foreigners in deportation procedure, foreigners put in detention and foreigners who intend to apply for international protection in Poland. Call us tel.: +48 606 703 933 or write us an e-mail: rights@panstwoprawa.org

С ноября 2020 года мы начали двухлетний проект „Migrants have right to have rights!”, в рамках которого мы оказываем юридическую помощь иностранцам в процедурах депортации, иностранцам в закрытых лагерях и иностранцам намеренным подать заявление о международной защите в Польше. Позвоните нам по тел.: +48 606 703 933 или напишите по электронной почте: rights@panstwoprawa.org.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Share


Partners and Sponsors

 • Law firm Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie