• pl
 • en

Aktualności

Nakaz opuszczenia mieszkania – nowe rozwiązania zwiększające ochronę osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Celem wprowadzenia rozwiązań zawartych w tzw. ustawie antyprzemocowej jest umożliwienie sprawnej izolacji osoby dotkniętej przemocą domową od sprawcy stosującego przemoc. Jedną z kluczowych nowelizacji jest przyznanie Policji oraz Żandarmerii Wojskowej uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą.

Co warto wiedzieć o tej nowej instytucji?

Na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005r. oraz przepisów Kodeksu postępowania cywilnego możliwa jest izolacja osoby dotkniętej przemocą od sprawcy tej przemocy w postępowaniu przed sądem. Nowo wprowadzony nakaz, wydawany przez Policję, stanowi uzupełnienie systemu prawnej ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie, konieczne ze względu na czasochłonność postępowania sądowego.

Nowe przepisy wprowadzają także znaczące ułatwienia do tej już istniejącej drogi procesowej jaką jest postępowanie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu.

Wśród tych zmian do najważniejszych należą:

Wszystkie powyższe zmiany wejdą w życie 6 miesięcy od ogłoszenia tj. 30 listopada 2020r.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie