• pl
 • en

Aktualności

Pobyt cudzoziemców w Polsce a epidemia COVID-19

Rozwiązania te dotyczą legalnego pobytu i legalności zatrudnienia w Polce oraz przesunięcia terminów do których są zobligowani cudzoziemcy. Dotyczy to sytuacji gdy cudzoziemcy mają obowiązek w danym terminie opuścić terytorium RP np. gdy decyzja o odmowie udzielenia np. zezwolenia na pobyt czasowy jest ostateczna, lub gdy wyznaczony został termin dobrowolnego powrotu lub gdy cudzoziemiec otrzymał decyzję o zobowiązaniu go do powrotu i w decyzji tej został wyznaczony wspomniany termin.

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, który zakończy się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanie epidemii, zostanie przedłużony z mocy prawa.

Do kiedy? Do upływu 30 dnia, który nastąpi po dniu odwołania stanu, obowiązującego jako ostatni. Z racji przedłużenia terminu z mocy prawa, nie ma wymogu dopełniania formalności – zatem nie otrzymasz kolejnej naklejki wizowej czy też karty pobytu

Co więcej, jeżeli chciałbyś złożyć wniosek o przedłużenie ważności wizy krajowej (D) albo wizy Schengen (C), o wydanie zezwolenia na pobyt: czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE czy przedłużenia swojego pobytu w ruchu bezwizowym (Uwaga! Dotyczy to obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju), zostanie on wydłużony o wskazane wyżej 30 dni, a termin jego złożenia również wypadałby w czasie stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanie epidemii.

Wyżej wskazany już termin 30 dniowy, dotyczy również legalnej pracy, gdyż o ten właśnie termin zostają wydłużone z mocy prawa: zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, czy też oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (gdy ich ważność ma zakończyć się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanie epidemii).

Jeżeli termin ważności Twojej karty pobytu upływa w czasie stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanie epidemii, możesz złożyć wniosek o jej wymianę, po tym jak zostanie przywrócona dotychczasowa obsługa urzędów.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie