• pl

Aktualności

Podsumowanie projektu

Wraz z końcem czerwca, zakończyliśmy dwuletni projekt „Lublin MigraTeam”, realizowany dzięki wsparciu z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu Państwa. W okresie realizacji projektu:

– nasz zespół udzielił łącznie prawie 4000 porad oraz konsultacji legalizacyjnych i integracyjnych, jak również licznych porad zdalnych (mailowych i telefonicznych);

– zorganizowaliśmy 30 mobilnych punktów konsultacyjno-doradczych, które działały w trakcie warsztatów dla cudzoziemców;

– ze wspomnianych warsztatów (dotyczących praw i obowiązków pracowniczych, legalizacji pobytu, pierwszej pracy, legalnego zatrudnienia i działalności gospodarczej oraz praw i obowiązków obywatelskich) skorzystało ponad 560 cudzoziemców

– w ramach Programu Partnerskiego Login:Lublin rozdaliśmy ponad 1000 kart Login:Lublin;

– przeprowadziliśmy łącznie 480 godzin lekcji języka polskiego z elementami kultury polskiej dla 8 grup, w których uczestniczyło 126 cudzoziemców;

– podczas 2 edycji eventów integracyjnych (Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej i Grill Integracyjny, Koncert integracyjny) wzięło łącznie udział ponad 310 osób;

– zorganizowaliśmy 8 spotkań Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów;

– rozesłaliśmy 12 Newsletterów Login:Lublin do ponad 1000 nowych odbiorców;

– udostępnialiśmy liczne zbiory Biblioteki Migracyjnej.

Objęliśmy naszym wsparciem łącznie ponad 2 100 cudzoziemców.

Ostatnie dwa lata przyniosły nam ogrom pracy i jeszcze więcej satysfakcji.

Możemy podsumować ten intensywny czas z wielką radością i gorąco podziękować wszystkim za współpracę!

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych