• pl
 • en

Aktualności

Praktyczne warsztaty dla prawników

Dnia 28 września 2022 r. zorganizowaliśmy praktyczne warsztaty dla prawników w ramach projektu „Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej”.
Temat warsztatów obejmował obecne problemy, z którymi cudzoziemcy zmierzają się podczas ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Uczestnicy mieli okazję w sposób praktyczny zapoznać się doświadczeniami i przemyśleniami szkoleniowców, którzy reprezentują na co dzień takie osoby w procedurach uchodźczych.

Warsztaty rozpoczął dr Tomasz Sieniow, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa, który przybliżył uczestnikom procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Oprócz problemów związanych z samą procedurą, została poruszona praktyka przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy.

Panel kontynuowała adw. Małgorzata Jaźwińska z Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, która podzieliła się doświadczeniami związanymi z push-back’ami występującymi na granicy polsko-białoruskiej. Uczestnicy mogli zobaczyć jak wyglądają wnioski o zadośćuczynienie w sprawach detencyjnych.

W kolejnej części warsztatów r.pr. Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przybliżył uczestnikom kwestie związane ze skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach cudzoziemskich.

Następny panel dotyczył aspektów technicznych, na których uczestnicy mogli zapoznać się z procesem raportowania i rozliczania w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podczas ostatniej części warsztatów rozmawialiśmy o praktycznych aspektach przygotowania skutecznej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach cudzoziemskich.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

AktywniObywateleDotacje

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych