• pl
 • en

Aktualności

Projekt Lubelska Koalicja na rzecz Integracji współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z działaniami podjętymi w ramach projektu, realizowanego przez Wojewodę Lubelskiego w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i naszym Instytutem.

Głównymi działaniami w ramach realizowanego projektu są: poradnictwo oraz doradztwo prawne i integracyjne, organizacja seminariów dla cudzoziemców, program Partnerski Login:Lublin oraz funkcjonowanie Biblioteki Migracyjnej, o czym kilka słów poniżej.

Poradnictwo, zarówno prawne jak i integracyjne oraz doradztwo prawne i integracyjne, polegają na bezpłatnym, profesjonalnym poradnictwie i konsultacjach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP, oraz pomoc i wsparcie cudzoziemców w zakresie integracji.

Ponadto, jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości organizowania seminarium dla cudzoziemców, które podzielone będą na dwie sesje tematyczne po 16 seminariów rocznie. Pierwsza związana będzie z legalizacją pobytu oraz praw i obowiązków cudzoziemców, zaś druga, z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, legalności zatrudnienia oraz zakładania działalności gospodarczej.

Co więcej, jednym z działań projektu jest Program Partnerski Login:Lublin, polegający na gromadzeniu bazy partnerów komercyjnych, oferujących cudzoziemcom uczestniczących w projekcie i posiadających kartę Login:Lublin atrakcyjnych zniżek i bonusów.

Prowadzenie Biblioteki Migracyjnej, to działanie unikalne w skali regionu i kraju, gdyż zbiory zgromadzone w Bibliotece, liczą około 1500 publikacji w różnych językach i są udostępniane dla wszystkich zainteresowanych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie