• pl
 • en

Aktualności

Projekt Lublin MigraTeam współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Głównymi działaniami w ramach realizowanego przez nas projektu są – poradnictwo oraz doradztwo prawne i poradnictwo oraz doradztwo integracyjne, warsztaty dla cudzoziemców, Program Partnerski „Login:Lublin”, funkcjonowanie Biblioteki Migracyjnej, kurs języka polskiego z elementami kultury, eventy integracyjne czy pomoc prawna świadczona przez Radcę prawnego.

Poradnictwo oraz doradztwo zarówno prawne jak i integracyjne, polegają na bezpłatnym, profesjonalnym poradnictwie i konsultacjach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP, oraz pomoc i wsparcie cudzoziemców w zakresie integracji.

Jednym z działań projektu jest Program Partnerski Login:Lublin. Program ten polega na gromadzeniu bazy partnerów komercyjnych, którzy oferują atrakcyjne zniżki i bonusy cudzoziemcom uczestniczącym w projekcie i posiadającym kartę Login:Lublin.

Warto wspomnieć o warsztatach dla cudzoziemców które przeprowadzone zostaną w pięciu blokach tematycznych, dotyczących praw i obowiązków pracownika w Polsce, legalizacji pobytu w Polsce, pierwszej pracy – jak się do tego zabrać, legalnego zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz praw i obowiązków obywatelskich w Polsce.

Nie można nie wspomnieć o prowadzeniu Biblioteki Migracyjnej, która jest działaniem unikalnym w skali regionu i kraju, ponieważ zbiory zgromadzone w Bibliotece, liczą około 2000 publikacji w różnych językach i są udostępniane dla wszystkich zainteresowanych.

Zajęcia w ramach kursu języka polskiego z elementami kultury dedykowane są zarówno młodzieży jak i dorosłym, uczących się na jednym z trzech poziomów – podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym, w zależności od potrzeb danej grupy. W ramach tego działania przeprowadzone zostaną również spotkania poświęcone kulturze polskiej.

W ramach jednego z działań, planujemy przeprowadzić Eventy integracyjne które będą wydarzeniami o charakterze kulturalno-sportowym, takimi jak: Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej (Skansen), Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, Grill Integracyjny czy Koncert Integracyjny.

W przypadku cudzoziemców, których sprawy obejmują przede wszystkim postępowania sądowe czy też postępowania przed sądami powszechnymi lub administracyjnymi, szczególnie pomocne będzie zapewnienie pomocy prawnej przez Radcę Prawnego.

Więcej informacji na temat działań realizowanych w ramach projektu Lublin MigraTeam, znajdą Państwo na stronie internetowej.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie