• pl
 • en

Aktualności

Projekt współfinansowany z grantu Ambasady USA w Warszawie

Rozpoczynamy realizację projektu Increasing law students opportunities for a career in Public Interest Law and the enhancing the capacity of Universities, NGO’s and legal professionals in the Lublin/Lviv region in the area of Public Interest Law

Celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju kariery studentów prawa w zakresie Prawa w Interesie Publicznym oraz wzmocnienie potencjału uniwersytetów, organizacji pozarządowych i prawników w regionie lubelskim oraz lwowskim w zakresie Prawa w Interesie Publicznym

Partnerzy zaangażowani w realizację projektu to Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie.

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące wydarzenia:

Kierownikiem projektu jest Profesor Delaine R. Swenson.

Projekt współfinansowany z grantu otrzymanego z Ambasady USA w Warszawie

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie