• pl
 • en

Aktualności

Spotkanie Kapituły Funduszu Kingi Stasiak (Kinga Stasiak Fund for Excellence in Legal Education)

Członkowie Kapituły obecni na spotkaniu przedyskutowali kwestie związane z funkcjonowaniem Funduszu i realizacją celów, dla których został on ustanowiony. Prowadzący spotkanie dr Tomasz Sieniow przedstawił krótkie sprawozdanie dotyczące środków pozyskanych na jego działalność. Na rachunku Funduszu udało się zgromadzić darowizny w kwocie 17 500 PLN wpłacone przez Fundację, członków rodziny i przyjaciół śp. Kingi Stasiak. Realizacji celów i promocji Funduszu będzie również służył grant z Ambasady USA, który Fundacja otrzymała dzięki staraniom prof. Delaine’a R. Swensona. W ramach współpracy z Ambasadą zaplanowano m.in. międzynarodową konferencję z zakresu Prawa w Interesie Publicznym, szkolenia, staże, program małych grantów oraz dni karier dla studentów prawa.

Na spotkaniu ustalono, iż zebrane środki mogą być wykorzystane m.in. w celu sfinansowania udziału studentów prawa w Jessup International Law Moot Court Competition, ufundowania nagrody dla absolwentów prawa za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego lub prawa Unii Europejskiej, wsparcia ustanowienia oddziału ILSA (International Law Students Association) w Lublinie, jak również udzielenia wsparcia finansowego przy organizacji studenckiej konferencji z zakresu prawa międzynarodowego im. śp. Kingi Stasiak.

Na zakończenie spotkania przedyskutowano kwestię pozyskania środków celem dalszego wsparcia Funduszu i jego działalności.

Więcej o Funduszu -> https://panstwoprawa.org/project/fundusz-kingi-stasiak/

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie