• pl

Aktualności

Spotkanie Robocze Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów

Instytut na rzecz Państwa Prawa, w partnerstwie z  Wojewodą  Lubelskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II rozpoczął realizację dwuletniego projektu „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”, współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Jednym z działań projektowych jest wznowienie spotkań roboczych Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, które Instytut organizował w latach 2009-2015. W spotkaniach tych aktywnie uczestniczyli pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Lublin, MOPR-u, Wojewódzkiego Urzędu  Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Policji, Straży Granicznej, Ośrodków dla Cudzoziemców, organizacji pozarządowych i szkół wyższych. Zapraszani na nie byli również sami migranci i przedstawiciele  Konsulatu Generalnego Ukrainy.

Najbliższe spotkanie robocze odbędzie się w Bibliotece Migracyjnej Instytutu w dniu 11 września 2018 roku w godz. 13:00-15:30. Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie

Program spotkania

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie