• pl
 • en

Aktualności

Szkolenie kadry pracowniczej w ramach Erasmus

W dniach 15 – 19 maja br., część naszego zespołu miała okazję uczestniczyć w projekcie Erasmus +, w którym mieliśmy okazję poszerzyć swoją wiedzę i kompetencję o temat związany z integracją uchodźców i migrantów.

Kurs rozpoczął się od wyjaśnienia zasadniczych różnic, w tym aspektów prawnych, pomiędzy migrantem a uchodźcą oraz ukazania ich wzajemnych powiązań. Następnie skupiono się na trudnościach, z jakimi borykają się mniejszości migrantów i uchodźców w dziedzinie kultury, języka i komunikacji niewerbalnej. Omówiono konieczność zrozumienia i szacunku dla różnic kulturowych oraz akceptacji ich bez subiektywnej oceny.

W kolejnych dniach szkolenia uczestnikom postawiono zadanie identyfikacji najtrudniejszych problemów i możliwych rozwiązań w przypadkach dotyczących wybranych grup mniejszości. Szczegółowo omówiono temat komunikacji jako narzędzia porozumiewania się, przedstawiając różne formy komunikacji i zwracając uwagę na różnice występujące w poszczególnych kulturach. Słuchacze poznali skuteczne metody radzenia sobie z różnicami kulturowymi oraz korzyści płynące z osiągnięcia tzw. „wrażliwości kulturowej”.

Dużo uwagi poświęcono również edukacji jako obowiązkowi i prawu każdego człowieka, podkreślając ogromne znaczenie integracji dzieci. Temat ten został rozszerzony o omówienie programów wczesnodziecięcych wspierających ogólny rozwój dzieci migrantów, takich jak Programy Edukacyjne dla Dzieci Migrantów (EEP). Omówiono wpływ wieku i czasu obowiązku szkolnego na dzieci migrantów, ich asymilację i integrację. Wyjaśniono również, jak system opieki społecznej państwa wpływa na relacje z migrantami i uchodźcami oraz jak ogromny wpływ ma ten system na radzenie sobie rodziców i dzieci w obcym społeczeństwie.

Kolejnym istotnym zagadnieniem była kwestia rasizmu, dyskryminacji, znęcania się i wykluczenia społeczności migrantów w szkołach, życiu codziennym, na rynku pracy oraz w mediach społecznościowych. Przedstawiono, jak presja społeczeństwa związana z przynależnością do konkretnej grupy społecznej wpływa na zachowania rasistowskie i dyskryminacyjne wobec społeczności migrantów. Poprzez ukazanie różnic w dostępie do podstawowych potrzeb uchodźców, takich jak prawo do pracy – jedno z najważniejszych praw człowieka, podkreślono ich wpływ na życie migrantów. Hasłem przewodnim omawianego zagadnienia stało się powiedzenie: „posiadanie pracy to posiadanie życia”. Omówione przeszkody związane z dostępem uchodźców do rynku pracy i oporem lokalnych społeczności, stanowiły wprowadzenie do dyskusji na temat regulacji ustawowych, ułatwiających proces znalezienia pracy.

Ostatniego dnia poruszono temat zespołu stresu pourazowego (PTSD), nakreślając statystyki pokazujące jak duża część społeczności uchodźców mierzy się z tym problemem oraz to jak wydarzenia i doświadczenia ofiar w ich krajach ojczystych, podczas migracji, w obozach dla uchodźców i w kraju schronienia, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u nich PTSD. Uczestnicy kursu mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami i właściwymi sposobami zachowania.

Jednym z ostatnich tematów była polityka antydyskryminacyjna i jej rola we wsparciu społeczności migracyjnej i uchodźczej. Przeanalizowano w jaki sposób państwo, jego polityka oraz prawo powinno respektować dyrektywy międzynarodowe m.in. dyrektywę równości, stanowiącą mechanizm rozszerzenia poziomu ochrony.

Migracja ma ogromny wpływ na naszą wspólnotę i wymaga empatii oraz zrozumienia wobec osób, które przybywają z różnych kultur i środowisk. Dzięki temu kursowi, zyskaliśmy wiedzę, która promuje tolerancję, akceptację i tworzenie otwartych, zrozumiałych oraz wspierających społeczności. Poprzez edukację i zrozumienie różnych aspektów związanych z tym zagadnieniem, tego typu szkolenia przyczyniają się do budowy społeczeństwa, które aktywnie wspierają proces integracji migrantów.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych