• pl
 • en

Aktualności

Szkolenie „Prawo migracyjne i azylowe w perspektywie krajowej i unijnej” przygotowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W środę, 26 czerwca, część naszego zespołu wzięła udział w szkoleniu „Prawo migracyjne i azylowe w perspektywie krajowej i unijnej” przygotowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Tematami poruszanymi w trakcie szkolenia były przepisy i zagadnienia praktyczne dotyczące udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium Polski oraz zobowiązania cudzoziemca do powrotu, u mieszczanie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach dla cudzoziemców oraz postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka.
To było niesamowicie interesujące spotkanie. Cieszymy się że mogliśmy w nim uczestniczyć.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie