• pl
 • en

Aktualności

Ulotki informacyjne dla cudzoziemców wydane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Chcielibyśmy serdecznie zachęcić do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi w różnych wersjach językowych, dotyczących nowych zasad zatrudniania cudzoziemców, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku.

Ulotki informacyjne przygotowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mają na celu przekazanie informacji dotyczących nowych zasad zatrudniania cudzoziemców, które w szczególności powinny interesować pracowników z państw trzecich ale i pracodawców, zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce lub jej powierzeniem. Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2018 roku, zaszły zmiany w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

W szczególności należy zwrócić uwagę na m.in:

– możliwość powierzenia pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (typu „S”)

– częściową zmianę zasad dotyczących powierzania pracy na podstawie oświadczeń rejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy

Dodatkowe informacje znajdują się w specjalnej zakładce na stronie głównej MRPiPS „Zatrudnianie cudzoziemców –zmiany od 2018 r.”

Patrz –tutaj

Ulotki zaś w wersji elektronicznej w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim, udostępnione są w zakładce pod adresem – tutaj

Zachęcamy do lektury!

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie