• pl
 • en

Aktualności

Warsztaty dla cudzoziemców w 2019 r.

Praktyczne warsztaty „Witamy w Ojczyźnie” skierowane są do osób zainteresowanych Kartą Polaka, posiadaczy Karty Polaka oraz do repatriantów. W 2019 roku planujemy zorganizować 20 spotkań, podczas których omówimy kwestie dotyczące Karty Polaka, legalizacji pobytu, nabycia obywatelstwa oraz praw i obowiązków obywatelskich w Polsce. Tematykę poszczególnych warsztatów rozmieszczamy poniżej:

 1.  Źródła historyczne z okresu 1918-1939 dowodzące związków z polskością – Karta Polaka;
 2.  Karta Polaka – procedury, uprawnienia;
 3.  Zezwolenie na pobyt czasowy i stały w Polsce;
 4.  Uznanie za obywatela polskiego osób z Kartą Polaka – procedury, terminy, formularze;
 5.  Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce.

Informację o terminach zaplanowanych spotkań można uzyskać na naszych stronach na FB, a także pisząc do nas: POLSKA@panstwoprawa.org

Projekt „Polski My Naród” jest finansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie