• pl
 • en
 • rosyjski

WESPRZYJ INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA! ODLICZ DAROWIZNĘ OD PODATKU DOCHODOWEGO!

W 2016 r. pracownicy i wolontariusze Instytutu na rzecz Państwa Prawa w ramach działalności statutowej podejmowanej w interesie publicznym:

Zespół Instytutu na rzecz Państwa Prawa liczył w 2016 roku ponad 21 pracowników. Dodatkowo w ramach wolontariatu, praktyk i stażów w pracę pro-bono zaangażowanych było ok. 25 studentów prawa (w tym 11 z zagranicy).

Jeśli naszą działalność uznają Państwo za cenną i godną kontynuowania, prosimy o wsparcie. Instytut na rzecz Państwa Prawa jest fundacją, która nie prowadzi działalności gospodarczej i finansuje swoją działalność statutową z grantów, dotacji i darowizn od osób fizycznych i prawnych. Większość realizowanych projektów nie jest finansowana w całości i wymaga od nas zgromadzenia środków na wkład własny. Przekazaną na rzecz Fundacji darowiznę na cele statutowe można odliczać od podatku dochodowego (do wysokości 6% dochodu).

Świadczona przez nas pomoc prawna jest bezpłatna i nie zależy od dokonania darowizny na rzecz Fundacji!

Wsparcie Fundacji w formie „darowizny na cele statutowe” pozwala odliczyć kwotę darowizny od dochodu podatnika do wysokości 6% dochodu.

Aby skorzystać z odliczenia należy dokonać przelewu (wpłaty) w banku lub na poczcie na rzecz Fundacji, wpisując w rubryce tytuł przelewu „darowizna na cele statutowe” i zachować dowód przelewu/wpłaty. Odliczenia należy dokonać przy składaniu rozliczenia rocznego PIT. Uprzejmie informujemy, że III Oddział Banku Pekao SA w Lublinie nie pobiera prowizji od darowizn na cele statutowe wpłacanych gotówką w kasie banku.

Nr konta: 02 1240 2382 1111 0000 3926 3173

SWIFT: PKOP PL PW

(Bank Pekao SA III O/Lublin)

FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
ul. Chopina 14 / 70, 20-023 Lublin

Z góry dziękujemy za okazane zaufanie. Aby sprawdzić jak wykorzystujemy otrzymywane dotacje i darowizny, polecamy lekturę sprawozdań z działalności Fundacji.

Idea Fair Play

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych