• pl
 • en

Aktualności

Zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Aktualnie wszystkie dotychczasowe zasady bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii są przedłużone do 28 marca. Jednakże, zostały wprowadzone też nowe rozwiązania w dotychczas obowiązujących zasadach. Z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP zostały zwolnione osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Takie osoby są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Nadal obowiązuje nakaz o zakrywaniu ust i nosa za pomocą maseczki w miejscach publicznych. Nakazu tego nie stosuje się także wobec osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia i przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tego.

Z obowiązku poddania kwarantannie w przypadku skierowania do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa zwolnione są osoby, które poddają się testowi przed rozpoczęciem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej; świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych.

W przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą u której stwierdzono zakażenie wirusem obowiązku kwarantanny, nie stosuje się do osób które są zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pozytywnym wynikiem testu.

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą zrobić osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Warunek ten nie odnosi się do osób, które: urodziły się w w latach 1942-1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Do tych stanów odnosi się: dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub – z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, lub oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2134).

Szczegółowe informacje o dotychczasowych zasadach bezpieczeństwa są dostępne na stronie: www.gov.pl

Зміни в постанові Ради Міністрів про встановлення певних обмежень, примусів і заборон у зв’язку з виникненням епідемічного стану

Ознайомтесь з діючими змінами в постанові з 11 березня 2021 року.

На сьогоднішній день всі діючі правила безпеки у зв’язку зі станом епідемії продовжені до 28 березня. Проте, були введені і нові рішення в існуючих правилах. Від обов’язку проходити карантин після перетину кордону Республіки Польща були звільнені особи, які завершили ізоляцію в домашніх умовах, ізоляцію або госпіталізацію з приводу зараження вірусом SARS-CoV-2, не пізніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Республіки Польща. Ці особи зобов’язані підтвердити документально співробітнику прикордонної служби в своїй ізоляції, ізоляції в домашніх умовах або госпіталізації у зв’язку із зараженням вірусом SARS-CoV-2.

Як і раніше діє наказ про закривання рта і носа за допомогою маски для обличчя в громадських місцях. Ця заборона не застосовується до осіб, які не можуть закривати рот і ніс через прогресуючі неврологічні, респіраторні або серцево-судинні захворювання, що протікають з дихальною або серцево-судинною недостатністю, і представити відповідний докумен, що підтверджує це.

В разі направлення на лабораторну діагностику на наявність вірусу від обов’язку карантину звільняються особи, які вимушені провести тест перед початком санаторно-курортного лікування або реабілітації в відповідному центрі; санаторно-курортного лікування дітей, що виконується під наглядом дорослих.

Якщо особи, які ведуть спільне господарство з особою, у якої було підтверджено зараження вірусом то правила обов’язкового карантину не застосовуються до осіб, які вакциновані проти COVID-19, а також до осіб, які були піддані ізоляції в домашніх умовах, ізоляції або госпіталізації через зараження вірусом SARS-CoV-2, не пізніше, ніж за 6 місяців з дня отримання особою, у якої було підтверджено зараження вірусом SARS-CoV-2, позитивного результату тесту.

Вакцинування проти COVID-19 можуть робити особи, які перенесли захворювання, викликане зараженням вірусу SARS-CoV-2, в терміні не раніше 3 місяців з дня отримання позитивного тесту на вірус SARS-CoV-2. Ця умова не відноситься до осіб, які народилися в 1942-1951 роках, та осіб які народился після 1951 року і котрим вже виповнилося 18 років із станами, що підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19. До цих станів відноситься: діаліз через хронічну ниркову недостатність або при онкологічних захворюваннях, у яких після 31 грудня 2019 р. проводилося лікування хіміотерапією або променевою терапією, або піддаються хронічній механічній вентиляції, або при пересадці клітин, тканин і органів, у яких проводилася імуносупресивна терапія або у яких діагностовано захворювання на рак, а не почалося лікування, або, які очікують трансплантації згідно ст. 2 ч. 1 П. 36 Закону від 1 липня 2005 року про забір, зберігання і пересадку клітин, тканин і органів. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2134).

Більше інформації відносно правил і обмежень можна дізнатися за посиланням: www.gov.pl

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie