• Польский
  • Английский
  • Русский
A-
A+
  • Польский
  • Английский
  • Русский

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

jest organizacją pozarządową utworzoną przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku, w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej.


News

Share


Partners and Sponsors

  • Kurier Lubelski