• pl
 • en
 • Russian

The Rule of Law Institute Foundation

14 Chopin Street Apt. 70, 20-023  Lublin, Poland

phone: +48 81 743 68 00

fax: +48 81 743 68 01

REGON 432322189 | NIP 712 2708 867

I declare that I have read the Privacy Policy of the Rule of Law Institute Foundation and I consent to the processing of my personal data provided in the contact form in accordance with the Act of 10 May 2018 on personal data protection (Journal of Laws of the Republic of Poland from 2018, item 1000) and in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 from 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation (RODO)).

Share


Partners and Sponsors

 • Law firm Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie