• pl
 • en
Lublin – Agenda 2010: 21 demands for Lublin

Authors:  Tomasz Brzeziński, Arkadiusz Cudnoch, Bartosz Łągiewka, Szymon Milczanowski, Arkadiusz Siechowicz, Tomasz Sieniow, Delaine R. Swenson

Lublin – Agenda 2010 is a document that was based on the opinions of people who have been involved in the development of the city in the academic, local governmental, business, non-governmental and social areas for years, as well as people who thanks to  the participation in the project can become the leaders of the change. They are also confronted with people who know Lublin and who can look at its situation with the bigger distance due to different rationales.

Share


Partners and Sponsors

 • Law firm Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie