• pl
 • en

Rada Programowa

W 2009 r. dzięki dotacji instytucjonalnej otrzymanej od Fundacji im. Stefana Batorego nasza Fundacja podjęła decyzję o powołaniu Rady Programowej w Polsce oraz w USA.

     W skład Rady Programowej w Polsce weszli:

     Zaproszenie do Rady Programowej w Stanach Zjednoczonych przyjęli prawnicy amerykańscy:
 • biskup Thomas Paprocki,
 • Richard Goldberg,
 • Paweł Chudzicki,
 • George Szymanski †,
 • Marian A. Kornilowicz,
 • Jerome A. Zaleski,
 • Anthony C. Busillo,
 • Norman Sepenuk.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami ze spotkań Rady Programowej, które odbyły się w 2009 r.

 Sprawozdanie ze spotkania RP w dn. 21 lutego 2009 r. (Kazimierz Dolny. Dom Pracy Twórczej KUL)

 Sprawozdanie ze spotkania RP w dn. 7 grudnia 2009 r. (Warszawa, Siedziba Sądu Najwyższego)

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie