• pl
 • en

Zarząd Fundacji

Dr Tomasz Sieniow
Prezes Zarządu
Dr Tomasz Sieniow

Dr Tomasz Sieniow

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Magister prawa -1997) oraz Chicago-Kent College of Law (Master of Laws in International and Comparative Law – 2000); Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2004 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wyczerpanie patentu. Studium prawno-porównawcze”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za najlepszą pracę doktorską w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP z okazji „Roku Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce”. Adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa europejskiego i porównawczego. Jeden z fundatorów Instytutu na rzecz Państwa Prawa. Sekretarz Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów. Od 2002 roku Prezes Zarządu Fundacji. Mówi biegle po angielsku i rosyjsku.

Paweł Wojtasik
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Fundacji
Paweł Wojtasik

Paweł Wojtasik

W latach 2002-2007 odbył studia prawnicze na Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia ukończył wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. W październiku 2007 r. rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL pod kierunkiem dra hab. Artura Kusia. Prowadzi ćwiczenia z prawa europejskiego na prawie, administracji oraz europeistyce. Od 1 października 2008 r. zatrudniony na stanowisku asystenta.

Swoją współpracę z Fundacją rozpoczął w październiku 2006 jako student wolontariusz udzielający bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa cywilnego w ramach programu bezpłatnej pomocy prawnej.

W roku 2007 był Asystentem programu „Edukacja i pomoc prawna na rzecz osób zagrożonych marginalizacją na Lubelszczyźnie”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Koordynatorem projektu „Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych”, finansowanego przez Unię Europejską. Od stycznia do października 2008 r. był Koordynatorem projektu „Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych II”. Natomiast, od lipca 2008 r. do kwietnia 2009 r. koordynował projekt „Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych”, finansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od stycznia 2009 r. jest Dyrektorem Fundacji. W grudniu 2009 r. wybrany członkiem Zarządu, pełni w nim funkcję Wiceprezesa.

Marzena Rzeszót
Członek Zarządu
Marzena Rzeszót

Marzena Rzeszót

Marzena Rzeszót jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa amerykańskiego. Czynnie współrpacuje z Center for American Law at KUL i jest dyrektorem programowym Center for Advancing Legal Skills.

Pracowała jako koordynator projektów Fundacji oraz odbyła staż w kancelarii prawnej w Filadelfii – Jennings and Associates. Była zaangażowana jako trener w szkolenia sędziów i prawników w Lublinie, Warszawie i Białymstoku.

Daniel Cetlicer
Członek Zarządu
Daniel Cetlicer

Daniel Cetlicer

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (magister administracji – 2003; magister prawa – 2004); absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego – wspólnego projektu Chicago-Kent College of Law oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Dwukrotnie uczestniczył w międzynarodowym turnieju prawniczym The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, zajmując wraz z zespołem drugie miejsce w etapie krajowym.

W latach 2002 i 2003 współpracował z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa jako asystent prawny. W 2004 r. rozpoczął pracę w Banku PEKAO S.A. – gdzie zajmował się doradztwem w sektorze VIP a także współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na Ukrainie w ramach Ukraine Desk. W latach 2006-2014 zarządzał portfelem wierzytelności nieregularnych Banku w Departamencie Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego. Od grudnia 2009 pełni funkcję Członka Zarządu Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie