• pl
 • en

Zarząd Fundacji

Dr Tomasz Sieniow
Prezes Zarządu
Dr Tomasz Sieniow

Dr Tomasz Sieniow

Dr Tomasz Sieniow jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Magister prawa -1997) oraz Chicago-Kent College of Law – Illinois Institute of Technology (Master of Laws in International and Comparative Law – 2000). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2004 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wyczerpanie patentu. Studium prawno-porównawcze”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Skubisza. Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Belgii, Zjednoczonym Królestwie i USA. Jest adiunktem na Wydziale Prawa KUL, gdzie prowadzi zajęcia z prawa europejskiego i migracyjnego. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa migracyjnego, prawa Unii Europejskiej i ochrony własności intelektualnej. Jest również koordynatorem sekcji uchodźczej Kliniki Prawa KUL.

Od 2002 roku jest prezesem zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa, gdzie odpowiadał za szereg projektów finansowanych m.in. przez UE, UHCR, UNDP, USAID, EEA, Fundację Batorego i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W swojej praktyce reprezentuje cudzoziemców w postępowaniach deportacyjnych i azylowych Prowadzi badania nad implementacją przez Polskę prawa europejskiego dotyczącego migracji. Jest Członkiem Komisji do Spraw Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Konsultorem Rady ds. Migracji przy Konferencji Episkopatu Polski. Od 2009 roku koordynuje prace Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów.

Paweł Wojtasik
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Fundacji
Paweł Wojtasik

Paweł Wojtasik

W latach 2002-2007 odbył studia prawnicze na Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia ukończył wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. W październiku 2007 r. rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL pod kierunkiem dra hab. Artura Kusia. Prowadzi ćwiczenia z prawa europejskiego na prawie, administracji oraz europeistyce. Od 1 października 2008 r. zatrudniony na stanowisku asystenta.

Swoją współpracę z Fundacją rozpoczął w październiku 2006 jako student wolontariusz udzielający bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa cywilnego w ramach programu bezpłatnej pomocy prawnej.

W roku 2007 był Asystentem programu „Edukacja i pomoc prawna na rzecz osób zagrożonych marginalizacją na Lubelszczyźnie”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Koordynatorem projektu „Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych”, finansowanego przez Unię Europejską. Od stycznia do października 2008 r. był Koordynatorem projektu „Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych II”. Natomiast, od lipca 2008 r. do kwietnia 2009 r. koordynował projekt „Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych”, finansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od stycznia 2009 r. jest Dyrektorem Fundacji. W grudniu 2009 r. wybrany członkiem Zarządu, pełni w nim funkcję Wiceprezesa.

Daniel Cetlicer
Członek Zarządu
Daniel Cetlicer

Daniel Cetlicer

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (magister administracji – 2003; magister prawa – 2004); absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego – wspólnego projektu Chicago-Kent College of Law oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Dwukrotnie uczestniczył w międzynarodowym turnieju prawniczym The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, zajmując wraz z zespołem drugie miejsce w etapie krajowym.

W latach 2002 i 2003 współpracował z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa jako asystent prawny. W 2004 r. rozpoczął pracę w Banku PEKAO S.A. – gdzie zajmował się doradztwem w sektorze VIP a także współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na Ukrainie w ramach Ukraine Desk. W latach 2006-2014 zarządzał portfelem wierzytelności nieregularnych Banku w Departamencie Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego. Od grudnia 2009 pełni funkcję Członka Zarządu Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

r.pr. Sylwia Paduchowska
Członek Zarządu
r.pr. Sylwia Paduchowska

Sylwia Paduchowska

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2012-2014 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, którą zakończyła egzaminem zawodowym z wynikiem pozytywnym. Z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa związana od 2008 r. początkowo poprzez udział w programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,,Street Law” oraz zajęciach kliniki prawa – sekcja prawa uchodźczego, a następnie pracę na stanowisku prawnika i koordynatora w Programie Uchodźczym.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych