• pl
 • en

Badania i analizy

Do misji Instytutu na rzecz Państwa Prawa należy prowadzenie działalności badawczo-analitycznej w celu propagowania wartości, którym Instytut ma służyć, zgodnie z wolą Fundatorów – budowie społeczeństwa opartego na uznaniu godności osoby ludzkiej oraz wynikającej z niej ochrony praw człowieka oraz wolności i demokracji. W tym celu od początków naszej działalności podejmujemy działania analityczne, organizujemy konferencje i seminaria, a rezultaty prowadzonych badań prezentujemy w wydawnictwach książkowych. Naszą ambicją jest uczynienie z Instytutu niezależnego ośrodka analitycznego (think tank) korzystającego z metody prawno-porównawczej ...

Prowadzone działania/projekty

Zakończone projekty
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych