• pl
 • en

Badania i analizy

Do misji Instytutu na rzecz Państwa Prawa należy prowadzenie działalności badawczo-analitycznej w celu propagowania wartości, którym Instytut ma służyć, zgodnie z wolą Fundatorów – budowie społeczeństwa opartego na uznaniu godności osoby ludzkiej oraz wynikającej z niej ochrony praw człowieka oraz wolności i demokracji. W tym celu od początków naszej działalności podejmujemy działania analityczne, organizujemy konferencje i seminaria, a rezultaty prowadzonych badań prezentujemy w wydawnictwach książkowych. Naszą ambicją jest uczynienie z Instytutu niezależnego ośrodka analitycznego (think tank) korzystającego z metody prawno-porównawczej ...

Prowadzone działania/projekty

Zakończone projekty
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie