• pl
 • en

Badania i analizy

Prawa Podstawowe

Jednym z podstawowych celów Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest podejmowanie działań zmierzających do lepszej ochrony praw człowieka. W kontekście europejskim zwłaszcza od przyjęcia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej priorytetem stało się promowanie ochrony praw podstawowych. Wypełniając swoją misję, Instytut na rzecz Państwa Prawa poza działaniami rzeczniczymi (ang. Advocacy) w sprawach indywidualnych prowadzi działalność badawczo-analityczną promującą standardy ochrony praw podstawowych obowiązujących w prawie polskim, prawie Unii Europejskiej, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych dokumentów prawno-międzynarodowych.

Zespół Fundacji z racji swoich powiązań akademickich i eksperckich wypracował w tym obszarze kompetencje rzadko spotykane wśród organizacji pozarządowych, stad podejmuje się udziału w projektach badawczych których elementem kluczowym jest weryfikowanie poszanowania godności ludzkiej i wynikających z niej praw i wolności.

Zespół
Informacje
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych