• pl
 • en

Fundusz Kingi Stasiak

 

W dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie poświęcone sposobom upamiętnienia śp. Kingi Stasiak. W czasie spotkania podjęto decyzję o utworzeniu Funduszu Kingi Stasiak (Kinga Stasiak Fund for Excellence In Legal Education), a także ustalono Kapitułę Funduszu. Administrowanie Funduszu powierzono Instytutowi na rzecz Państwa Prawa, który zasilił Fundusz Kingi Stasiak pierwszą wpłatą 10 000 zł. Zgromadzeni wyrazili nadzieję, że dzięki utworzeniu Funduszu uda się kontynuować realizację celów, które zawsze przyświecały śp. Kindze Stasiak.
Zachęcamy do wsparcia Funduszu

Cele Funduszu:

 • Promowanie praktycznych form nauczania prawa (w tym nauczania metodą kliniczną oraz symulacji procesów sądowych)
 • Wspieranie udziału studentów w konkursach praktycznych (moot courts, mock trials, etc.)
 • Wspieranie reformy kształcenia prawników i promowanie najlepszych praktyk edukacji prawnej w Polsce
 • Wspieranie prowadzenia badań nad zastosowaniem prawa międzynarodowego
 • Fundowanie stypendiów i nagród dla studentów rozwijających praktyczne umiejętności prawnicze i studiujących prawo międzynarodowe

Kapituła: Przedstawiciel rodziny śp. Kingi, Dziekan WPPKiA KUL, Dziekan WPiA UMCS, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa, Delaine R. Swenson, Marzena Rzeszót, Przedstawiciel absolwentów.

WESPRZYJ:
Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
PL 15 1020 3150 0000 3302 0120 4700
Tytuł: FUNDUSZ KINGI STASIAK
SWIFT: BPKO PL PW
(PKO Bank Polski II O/Lublin)

Dr Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)
Cele Funduszu
Broszura
Dr Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze, a następnie uzyskała doktorat na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Była również absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez KUL i Chicago-Kent College of Law. Życie zawodowe związała z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainteresowania Naukowe koncentrowała na zagadnieniach międzynarodowego prawa karnego i humanitarnego, odpowiedzialności międzynarodowej, sądownictwa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych. Odbyła Zagraniczne Staże Naukowe w Grotius Centre for International Legal Studies oraz w Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelbergu. Była Członkiem Komisji Rewizyjnej Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

Od czasów studenckich aktywnie uczestniczyła w działalności Instytutu na rzecz Państwa Prawa, szczególnie w zakresie edukacji prawnej.

Z wielkim entuzjazmem angażowała się w kształcenie studentów. Przez wiele lat przygotowywała drużyny KUL do udziału w międzynarodowych konkursach prawniczych: The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (w którym wcześniej sama brała udział jako studentka), the Telders International Law Moot Court Competition oraz the Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Współorganizowała Coroczne Legal Forum i międzyuczelnianą konferencję prawniczą w języku angielskim.

Była świetnym dydaktykiem i ciepłym dobrym człowiekiem.

Cele Funduszu
 • Promowanie praktycznych form nauczania prawa (w tym nauczania metodą kliniczną oraz symulacji procesów sądowych)
 • Wspieranie udziału studentów w konkursach praktycznych (moot courts, mock trials, etc.)
 • Wspieranie reformy kształcenia prawników i promowanie najlepszych praktyk edukacji prawnej w Polsce
 • Wspieranie prowadzenia badań nad zastosowaniem prawa międzynarodowego
 • Fundowanie stypendiów i nagród dla studentów rozwijających praktyczne umiejętności prawnicze i studiujących prawo międzynarodowe
Broszura

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych