• pl
 • en

Fundusz Teresy Romer

 

Aby wspierać zarówno instytucje, jak i demokrację w Polsce, Instytut na rzecz Państwa Prawa podjął decyzję o utworzeniu Funduszu Teresy Romer. Fundusz zostaje ustanowiony w celu uhonorowania pracy Sędzi Romer i zapewnienia mechanizmu pozyskiwania funduszy na projekty wspierające praworządność i niezależność sądową w Polsce. Fundusz będzie również ukierunkowany na m.in. szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości, udzielanie stypendiów z zakresu prawa publicznego, edukację publiczną i pomoc prawną dla osób wymagających szczególnego traktowania

Zachęcamy do wspierania Funduszu.

Cele Funduszu:

 • Promowanie i wspieranie działań sprzyjających ochronie praworządności
 • Wspieranie niezależności sądownictwa oraz podnoszenie kwalifikacji sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • Przyznawanie nagród osobom lub instytucjom działającym w obszarze praworządności
 • Wsparcie prowadzenia badań i promowanie wykorzystania w polskim systemie prawnym innowacyjnych rozwiązań
 • Promowanie podejmowania przez prawników działań w interesie publicznym (public interest law) jako ważnego elementu rozwoju kariery zawodowej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

WESPRZYJ:
Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
PL 02 1240 2382 1111 0000 3926 3173
Tytuł: FUNDUSZ TERESY ROMER
SWIFT: PKOP PL PW
(Bank Pekao SA III O/Lublin)

Teresa Romer
Cele Funduszu
Broszura
Teresa Romer

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od ukończenia studiów przebyła całą ścieżkę kariery sędziowskiej, a w 1990 r. została sędzią Sądu Najwyższego, gdzie pełniła też funkcję Przewodniczącej Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2002 roku jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Jest założycielką i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA (1990-2008). W latach 1997–2002 była Wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów (MEDEL).

Była ekspertem prawnym Rady Europy oraz członkiem Advisory Board w American Bar Association CEELI. Jest specjalistką z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz etyki sędziowskiej. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Warszawskim (studia podyplomowe), Politechnice Warszawskiej, prywatnych szkołach wyższych oraz w Szkole Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Jest autorką licznych artykułów, książek i komentarzy dotyczących głównie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, postępowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praw człowieka oraz etyki zawodowej sędziów. W latach 2004-2009 była członkiem Rady do Spraw Uchodźców. Od 2009 roku Teresa Romer jest członkiem Rady Fundacji oraz Przewodniczącą Rady Programowej Instytutu na rzecz Państwa Prawa.

Cele Funduszu
 • Promowanie i wspieranie działań sprzyjających ochronie praworządności
 • Wspieranie niezależności sądownictwa oraz podnoszenie kwalifikacji sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • Przyznawanie nagród osobom lub instytucjom działającym w obszarze praworządności
 • Wsparcie prowadzenia badań i promowanie wykorzystania w polskim systemie prawnym innowacyjnych rozwiązań
 • Promowanie podejmowania przez prawników działań w interesie publicznym (public interest law) jako ważnego elementu rozwoju kariery zawodowej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Broszura

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych