• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Instytut na rzecz Państwa Prawa prowadzi działania na rzecz cudzoziemców poszukujących pomocy prawnej nieprzerwanie od 2003 roku, kiedy to przygotowany został pierwszy „Informator dla Uchodźców”. W kolejnych latach zrealizowaliśmy wiele projektów, których adresatami byli migranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się tą problematyką. Na wyróżnienie zasługują zwłaszcza projekty: „Prawnicy na rzecz Uchodźców” – kilka edycji w latach 2005-2016 (finansowane z Europejskiego Funduszu Uchodźczego oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ...

Prowadzone działania/projekty

Zakończone projekty
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie