• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Instytut na rzecz Państwa Prawa prowadzi działania na rzecz cudzoziemców poszukujących pomocy prawnej nieprzerwanie od 2003 roku, kiedy to przygotowany został pierwszy „Informator dla Uchodźców”. W kolejnych latach zrealizowaliśmy wiele projektów, których adresatami byli migranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się tą problematyką. Na wyróżnienie zasługują zwłaszcza projekty: „Prawnicy na rzecz Uchodźców” – kilka edycji w latach 2005-2016 (finansowane z Europejskiego Funduszu Uchodźczego oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ...

Prowadzone działania/projekty

Zakończone projekty
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych