• pl

Azyl, Migracja, Integracja

LEGAL ASSISTANCE TO FORCIBLY DISPLACED PERSONS IN POLAND – 2024

Od 1 stycznia 2024 r. realizujemy projekt „Legal assistance to forcibly displaced persons in Poland – 2024” finansowany przez UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców). Partnerami w projekcie są Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Ocalenie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego (Nomada), a Liderem Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP).  

W ramach projektu realizujemy następujące działania:  

 • zapewnienie pomocy prawnej osobom, które chcą rozpocząć procedurę uchodźczą, które ubiegają się o ochronę międzynarodową lub są uchodźcami bądź dla osób, które przebywają zarówno w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (w Białej Podlaskiej) jak i w otwartych ośrodkach recepcyjnych (w Bezwoli, Łukowie, Kolonii Horbów oraz Białej Podlaskiej); 
 • zapewnienie pomocy i informacji prawnej dla uchodźców oraz dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie poprzez funkcjonowanie Helpdesku w biurze Fundacji, a także w ramach dyżurów prawnych w Community Centre w Lublinie.

Okres trwania projektu: 01.01.2024 – 31.12.2024 r. 

Zapraszamy do kontaktu mailowego: status@panstwoprawa.org oraz telefonicznego: +48 606 703 933.

Projekt finansowany ze środków
UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców, w ramach programu grantowego Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych