• pl
 • en

Edukacja prawna i szkolenia

Wśród celów statutowych Instytutu na rzecz Państwa Prawa naczelne miejsce zajmuje propagowanie standardów państwa prawa oraz podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa. Cel ten jest realizowany poprzez inicjatywy w skali mikro oraz makro. Do pierwszych zaliczyć należy programy, w ramach których osobom niezamożnym udzielane są porady prawne i obywatelskie w sprawach indywidualnych. Z kolei działając w skali makro Instytut szkoli studentów prawa, prawników, urzędników i inne osoby stosujące prawo. Szczególnie ważne jest konsekwentne wdrażanie modelu praktycznej edukacji klinicznej studentów prawa, którzy stawiają ...

Prowadzone działania/projekty

Zakończone projekty
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych