• pl
 • en

Zespół Fundacji

r.pr. Patrycja Gustyn
r.pr. Patrycja Gustyn

Patrycja Gustyn

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Europeistyka oraz Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Z Fundacją związana od 2016 r. Od lutego 2017 r. uczestniczyła w klinice prawa uchodźczego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL (w semestrze 2018-2019 była Sekretarzem Sekcji). W Fundacji była zatrudniona na stanowisku Doradcy Integracyjnego oraz jako Prawnik Legalizacyjny. Obecnie udziela porad prawnych uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz obywatelom polskim w ramach Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej. Zainteresowania: prawo bioetyczne, prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, prawo cywilne. 

Jan Klimek

Jan Klimek

Absolwent Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. W 2010 r. ukończył licencjat z ekonomii na specjalności przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Od 2012 r. magister finansów i rachunkowości. Współpracę z Fundacją rozpoczął w 2011 r. jako wolontariusz działu finansowego. Obecnie pracuje jako specjalista ds. obsługi finansowej i kadrowej w Instytucie. 

Jakub Wojtasik
Wicedyrektor ds. Finansowych
Jakub Wojtasik

Jakub Wojtasik

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy z zakresu prawa wyznaniowego. Współpracę z Fundacją rozpoczął w 2007 r. jako wolontariusz. Od stycznia 2010 r. był zatrudniony jako asystent finansowy, natomiast od października 2010 r. jako Wicedyrektor ds. Finansowych. Pracował również jako prawnik oraz koordynator projektów.  

r.pr. Barbara Winiarska
r.pr. Barbara Winiarska

Barbara Winiarska

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2009 r. uczestniczka Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w roku akademickim 2010/2011 sekretarz sekcji. Jako wolontariuszka współpracowała z Fundacją od 2009 r. Jako prawniczka udzielała porad prawnych migrantom oraz obywatelom polskich w ramach Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej.  

Julian Hofman

Julian Hofman

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Filologia Słowiańska oraz studiów magisterskich na kierunku European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2011 r. odbywał miesięczny staż w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Z Instytutem współpracuje od 2013 r. Jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy legalizacyjnej i integracyjnej migrantom oraz uchodźcom wojennym z Ukrainy. Mówi biegle po angielsku, rosyjsku, ukraińsku i polsku.

Iryna Ilyashevych

Iryna Ilyashevych

Absolwentka European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska na Ternopilskim Pedagogicznym Narodowym Uniwersytecie Volodymyra Hnatiuka w Departamencie Języków Obcych (Ukraina). Pracowała jako nauczycielka języka angielskiego. Z Instytutem związana od 2015 r. początkowo jako wolontariusz. Obecnie pracuje na stanowisku związanym z udzielaniem pomocy migrantom. Zainteresowania: literatura, kultura, religia oraz języki obce. 

Marta Kazymyriv

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z Fundacją związana od 2018 r., początkowo jako wolontariusz i stażystka. Mówi biegle po rosyjsku, ukraińsku i polsku. Udziela pomocy integracyjnej migrantom i uchodźcom wojennym z Ukrainy. Zainteresowania: prawo migracyjne, narty, florystyka. 

Wiktor Krzyżanowski
Wiktor Krzyżanowski

Wiktor Krzyżanowski 

Doktor nauk prawnych, docent katedry postępowania cywilnego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Adwokat pracujący w Fundacji dzięki programowi zatrudnienia interwencyjnego uchodźców (Cash for Work), który jest koordynowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzięki znajomości prawa ukraińskiego, jak i polskiego może udzielać porad prawnych obywatelom Ukrainy, które dotyczą nie tylko spraw polskich, ale także spraw związanych z prawem ukraińskim. Zainteresowania: prawo sportowe, żużel. 

Bartosz Brzeziński
Bartosz Brzeziński

Bartosz Brzeziński

Absolwent studiów magisterskich na kierunku European Union Law oraz studiów licencjackich na kierunku European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Student IV roku prawa WPPKiA KUL.  Związany z Fundacją od 2021 r. Udziela pomocy prawnej uchodźcom. Zainteresowania: prawo Unii Europejskiej, sport. 

Olena Hryb

Olena Hryb

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku European Union Law oraz studiów licencjackich z European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Filologia Ukraińska i Dziennikarstwo na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Ohijenka (Ukraina). Z Instytutem związana od 2015 r. Obecnie pracuje na stanowisku związanym z udzielaniem pomocy migrantom oraz odpowiada za działania komunikacyjne. Zainteresowania: języki obce, siatkówka. 

Paulina Kępista
Paulina Kępista

Paulina Kępista

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2022 r. zdobyła tytuł magistra prawa. Od lutego 2022 r. uczestniczyła w klinice prawa uchodźczego w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. Z Fundacją związana od września 2022 r. Obecnie udziela pomocy prawnej zarówno w zakresie prawa migracyjnego, jak i uchodźczego. 

Maryia Skapets

Maryia Skapets

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z Instytutem związana od 2019 r. jako praktykant i wolontariusz. Obecnie pracuje na stanowisku związanym z udzielaniem pomocy migrantom.  

Natalia Skrok

Natalia Skrok

Studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z Instytutem związana od 2022 r. W Fundacji zajmuje się sprawami finansowymi oraz kadrowymi. Zainteresowania: prawo karne, podróże oraz jazda konna.   

Franciszek Wróblewski
Franciszek Wróblewski

Franciszek Wróblewski

Student V roku Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współpracę z Fundacją rozpoczął od wolontariatu na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w marcu 2022 r. Obecnie pracuje w projektach związanych z udzielaniem pomocy uchodźcom. Zainteresowania: wędrówki piesze, instrumenty dawne. 

Vadym Leontyuk

Vadym Leontyuk

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia ukończył wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Związany z Instytutem od 2023 r. Obecnie pracuje na stanowisku związanym z udzielaniem pomocy migrantom. Mówi biegle po polsku, ukraińsku i rosyjsku. 

r.pr. Konrad Drezno
r.pr. Konrad Drezno

Konrad Drezno

Radca prawny. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji KUL. Założyciel portalu panprawniczy.pl, a także autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego oraz prawa przedsiębiorców. Społecznie zaangażowany w prace legislacyjne dotyczące uregulowania zawodu logopedy oraz dietetyka. Obecnie, oprócz prowadzenia własnej kancelarii i przygotowywania rozprawy doktorskiej, zajmuje się pomocą uchodźcom, w tym obywatelom Ukrainy, w szczególności w sprawach o ekstradycję oraz zadośćuczynienia za arbitralną detencję. Dodatkowo wolontaryjnie udziela porad prawnych obywatelom polskim w ramach Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych