• pl
 • en

Zespół Fundacji

Dr hab. Anna Kosińska
Dr hab. Anna Kosińska

Dr hab. Anna Magdalena Kosińska

Absolwentka historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych i prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2012 r. obroniła rozprawę doktorską „Kulturalne prawa człowieka – regulacje normatywne i ich realizacja” z zakresu prawa konstytucyjnego. Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa współpracuje od 2006 roku, najpierw jako wolontariuszka i stażystka w ramach projektu Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych, następnie jako specjalistka ds. komunikacji i promocji w projekcie Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów i koordynator dwóch edycji projektu Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie. Jest członkiem Programu Ochrony Praw Podstawowych w Instytucie.

tel. 728 451 510

Patrycja Cap

Patrycja Cap

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Europeistyka oraz Prawa, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z Fundacją związana od 2016 roku, początkowo jako wolontariusz w Centrum Informacji dla Cudzoziemców, następnie zatrudniona tam jako Asystent prawnika. Od lutego 2017 roku, uczestnik kliniki prawa uchodźczego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w semestrze 2018-1019 Sekretarz Sekcji. Zatrudniona na stanowisku Doradcy Integracyjnego w projekcie „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”. Zainteresowania: prawo bioetyczne, prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, prawo cywilne.

Jan Klimek

Jan Klimek

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 roku ukończył licencjat z ekonomii na specjalności przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Od 2012 roku magister finansów i rachunkowości.

Współpracę z fundacją rozpoczął w 2011 roku jako wolontariusz działu finansowego. Wykonywał zadania asystenta finansowego w projektach: „Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców”, „Pomoc prawna dla osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz w Strzeżonym Ośrodku w Białej Podlaskiej”, „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II” oraz „Monitoring zasadności i rzetelności wniosków i postanowień dotyczących umieszczania osób ubiegających się o status uchodźcy w strzeżonych ośrodkach i aresztach w celu wydalenia”. Pracował jako specjalista ds. obsługi finansowej w projekcie POKL „Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w powiatach krasnostawski, kraśnickim i świdnickim”.

Paulina Brzozowska

Paulina Brzozowska

Absolwentka prawa na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Od marca 2007 r. – czerwca 2007 r. wolontariuszka w ramach programu „Pomoc uchodźcom” prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lublinie. Od 2007 r. uczestniczka kolejnych edycji programu „Street Law” organizowanych przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa. Od maja 2008 r. sekretarz sekcji uchodźczej w ramach zajęć klinika prawa – sekcja prawa uchodźczego.

Od września 2009 r. do grudnia 2009 r. odbywała praktyki w fundacji Jugendhilfe und Sozialarbeit w Fürstenwalde, Niemcy. Pracowała na stanowisku prawnika w Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa w ramach realizacji projektów uchodźczych.

Jakub Wojtasik
Wicedyrektor ds. Finansowych
Jakub Wojtasik

Jakub Wojtasik

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy z zakresu prawa wyznaniowego. Współpracę z Fundacją rozpoczął w 2007 roku jako wolontariusz w programie „Street Law”. Od stycznia do grudnia 2010 roku był zatrudniony jako asystent finansowy w projektach: „Wsparcie dobrowolnych powrotów na Lubelszczyźnie”, „Objęcie pomocą prawną osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz w Strzeżonym Ośrodku i Areszcie w celu wydalenia w Białej Podlaskiej”, „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie”, „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów” oraz „Prawnicy na rzecz Uchodźców IV”.

Obecnie, od października 2010 roku zatrudniony na stanowisku Wicedyrektora ds. Finansowych.

Barbara Wójcik
Barbara Wójcik

Barbara Wójcik

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2009 r. uczestnik Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w roku akademickim 2010/2011 sekretarz sekcji. Jako wolontariusz współpracuje z Fundacją od 2009 r. Od lutego 2011 zatrudniona na stanowisku asystent prawny w projekcie „Pomoc prawna dla osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”. W październiku 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie na wydziale Prawa KUL. Pracowała jako prawnik w projekcie „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie III”.

Iryna Kozak

Iryna Kozak

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz absolwentka kursu Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy magisterskiej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego – Zbrodnia przeciwko ludzkości w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. W latach 2011-2012 dwukrotnie uczestniczyła w konkursie Philip C. Jessup International Law Moot Court, zostając w 2012 roku laureatką polskiej rundy krajowej i w konsekwencji reprezentując KUL w rundzie międzynarodowej w Waszyngtonie. Z tematyką uchodźczą związana od 2011 roku, uczestnicząc w Klinice prawa – Sekcji Prawa Uchodźczego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. W Programie Uchodźczym Fundacji zatrudniona od 2012 roku. Jej zainteresowania to zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego, języki obce, kultura Ameryki Łacińskiej oraz podróże.

Yulian Hofman

Yulian Hofman
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Filologia Słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2014 ukończył studia magisterskie na kierunku European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku 2011 odbywał miesięczny staż w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa współpracuje od 2013 roku, najpierw jako tłumacz w ramach Programu Uchodźczego AGD finansowanego ze środków UNHCR, a następnie od stycznia 2014 jako specjalista ds. promocji w projekcie „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów III”. Obecnie jest zatrudniony jako doradca integracyjny w projekcie „Centrum Informacji dla Cudzoziemców”.
Mówi biegle po angielsku, rosyjsku, ukraińsku i polsku.

Sylwia Paduchowska

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2012-2014 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, którą zakończyła egzaminem zawodowym z wynikiem pozytywnym. Z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa związana od 2008 r. początkowo poprzez udział w programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,,Street Law” oraz zajęciach kliniki prawa – sekcja prawa uchodźczego, a następnie pracę na stanowisku prawnika i koordynatora w Programie Uchodźczym.

Konstancja Szkudlarek
Konstancja Szkudlarek

Konstancja Szkudlarek

Ukończyła z wyróżnieniem prawo oraz European studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku akademickim 2017/2018 była prezeską Koła Naukowego Studentów Europeistyki „EURO-KUL”. Od października 2016 r. zaangażowana w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL (klinika uchodźcza). Współpracę z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa rozpoczęła w 2017 roku jako asystentka prawna w programie uchodźczym. Od stycznia 2018 r. udziela porad prawnych w Lubelskim Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych. Obecnie pracuje na stanowisku doradca legalizacyjny w projekcie „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”.

 

Serhiy Pavlovskiy

Serhiy Pavlovskiy

Student II roku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2015 ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2010-2012 wolontariusz w ramach programu „Omnes Gentes”. Od 2011 corocznie organizuje spotkania opłatkowe dla Ukraińców w Lublinie. W 2014 odbył praktyki w Krajowej Izbie Rozliczeniowej w Warszawie.

Aliaksei Shulha
Aliaksei Shulha

Aliaksei Shulha

Absolwent European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy magisterskiej „Subsidiary protection in the European Union using the example of Poland” kończąc studia z wyróżnieniem.  W roku 2017 rozpoczął studia doktoranckie z Prawa w katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Współpracuje z Fundacją jako wolontariusz od 2015 r. W 2018 r. został zatrudniony na stanowisku Doradca Integracyjny.

Iryna Ilyashevych
Iryna Ilyashevych

Iryna Ilyashevych

Absolwentka European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska na Ternopilskim Pedagogicznym Narodowym Uniwersytecie Volodymyra Hnatiuka w Departamencie Języków Obcych (Ukraina). Pracowała jako nauczycielka języka angielskiego. Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa związana od 2015 roku początkowo jako wolontariusz, a obecnie pracownik.

Jej zainteresowania to literatura, kultura, religia oraz języki obce.

Valerian Karchava
Valerian Karchava

Absolwent studiów magisterskich na kierunku European Union Law oraz studiów licencjackich z European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył z wyróżnieniem 14 edycję Programu „Akademia Młodych Dyplomatów” w Warszawie ze specjalizacją bezpieczeństwo międzynarodowe. Od 2011 roku był aktywnie zaangażowany w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji i w Polsce. Z FIPP związany od 2011 roku, początkowo jako wolontariusz i stażysta. Od lipca 2018 roku zatrudniony jako specjalista w projekcie „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”. Zainteresowania: prawo międzynarodowe i europejskie, prawo migracyjne, dyplomacja i fotografia.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie