• pl
 • en

Zespół Fundacji

Dr hab. Anna Kosińska
Dr hab. Anna Kosińska

Dr hab. Anna Magdalena Kosińska

Absolwentka historii sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych i prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2012 r. obroniła rozprawę doktorską „Kulturalne prawa człowieka – regulacje normatywne i ich realizacja” z zakresu prawa konstytucyjnego. Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa współpracuje od 2006 roku, najpierw jako wolontariuszka i stażystka w ramach projektu Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych, następnie jako specjalistka ds. komunikacji i promocji w projekcie Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów i koordynator dwóch edycji projektu Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie. Jest członkiem Programu Ochrony Praw Podstawowych w Instytucie.

tel. 728 451 510

Patrycja Gustyn
Patrycja Gustyn

Patrycja Gustyn

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Europeistyka oraz Prawa, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Z Fundacją związana od 2016 roku, początkowo jako wolontariusz w Centrum Informacji dla Cudzoziemców, następnie zatrudniona jako Asystent prawnika. Od lutego 2017 roku, uczestniczyła w klinice prawa uchodźczego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w semestrze 2018-2019 była Sekretarzem Sekcji. Zatrudniona na stanowisku Doradcy Integracyjnego w projekcie Lubelska Koalicja na rzecz Integracji, zaś obecnie w projekcie Lublin MigraTeam zatrudniona jest na stanowisku Prawnika Legalizacyjnego.

Zainteresowania: prawo bioetyczne, prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, prawo cywilne.

Jan Klimek

Jan Klimek

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 roku ukończył licencjat z ekonomii na specjalności przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Od 2012 roku magister finansów i rachunkowości.

Współpracę z fundacją rozpoczął w 2011 roku jako wolontariusz działu finansowego. Wykonywał zadania asystenta finansowego w projektach: „Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców”, „Pomoc prawna dla osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz w Strzeżonym Ośrodku w Białej Podlaskiej”, „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II” oraz „Monitoring zasadności i rzetelności wniosków i postanowień dotyczących umieszczania osób ubiegających się o status uchodźcy w strzeżonych ośrodkach i aresztach w celu wydalenia”. Pracował jako specjalista ds. obsługi finansowej w projekcie POKL „Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w powiatach krasnostawski, kraśnickim i świdnickim”.

Paulina Brzozowska

Paulina Brzozowska

Absolwentka prawa na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Od marca 2007 r. – czerwca 2007 r. wolontariuszka w ramach programu „Pomoc uchodźcom” prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lublinie. Od 2007 r. uczestniczka kolejnych edycji programu „Street Law” organizowanych przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa. Od maja 2008 r. sekretarz sekcji uchodźczej w ramach zajęć klinika prawa – sekcja prawa uchodźczego.

Od września 2009 r. do grudnia 2009 r. odbywała praktyki w fundacji Jugendhilfe und Sozialarbeit w Fürstenwalde, Niemcy. Pracowała na stanowisku prawnika w Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa w ramach realizacji projektów uchodźczych.

Jakub Wojtasik
Wicedyrektor ds. Finansowych
Jakub Wojtasik

Jakub Wojtasik

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy z zakresu prawa wyznaniowego. Współpracę z Fundacją rozpoczął w 2007 roku jako wolontariusz w programie „Street Law”. Od stycznia 2010 roku był zatrudniony jako asystent finansowy, natomiast od października 2010 jako Wicedyrektor ds. finansowych w projektach: „Wsparcie dobrowolnych powrotów na Lubelszczyźnie”, „Objęcie pomocą prawną osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz w Strzeżonym Ośrodku i Areszcie w celu wydalenia w Białej Podlaskiej”, „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie”, „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów” oraz „Prawnicy na rzecz Uchodźców IV”.

Obecnie, od maja 2021 roku zatrudniony na stanowisku prawnika integracyjnego w projekcie FAMI.

Barbara Wójcik
Barbara Wójcik

Barbara Wójcik

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2009 r. uczestnik Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w roku akademickim 2010/2011 sekretarz sekcji. Jako wolontariusz współpracuje z Fundacją od 2009 r. Od lutego 2011 zatrudniona na stanowisku asystent prawny w projekcie „Pomoc prawna dla osób przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców oraz Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”. W październiku 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie na wydziale Prawa KUL. Pracowała jako prawnik w projekcie „Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie III”.

Iryna Kozak_Balaniuk
Iryna Kozak_Balaniuk

Iryna Kozak-Balaniuk

Doktor nauk prawnych oraz nauczyciel akademicki w Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

W Programie Uchodźczym Fundacji zatrudniona od 2012 roku. Jej zainteresowania to zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, języki obce, kultura Ameryka Łacińskiej oraz podróże.

Yulian Hofman

Yulian Hofman
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Filologia Słowiańska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2014 ukończył studia magisterskie na kierunku European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku 2011 odbywał miesięczny staż w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa współpracuje od 2013 roku, najpierw jako tłumacz w ramach Programu Uchodźczego AGD finansowanego ze środków UNHCR, a następnie od stycznia 2014 jako specjalista ds. promocji w projekcie „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów III”. Obecnie jest zatrudniony jako doradca integracyjny w projekcie „Centrum Informacji dla Cudzoziemców”.
Mówi biegle po angielsku, rosyjsku, ukraińsku i polsku.

Sylwia Paduchowska

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2012-2014 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, którą zakończyła egzaminem zawodowym z wynikiem pozytywnym. Z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa związana od 2008 r. początkowo poprzez udział w programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,,Street Law” oraz zajęciach kliniki prawa – sekcja prawa uchodźczego, a następnie pracę na stanowisku prawnika i koordynatora w Programie Uchodźczym.

Konstancja Szkudlarek
Konstancja Szkudlarek

Konstancja Szkudlarek

Ukończyła z wyróżnieniem prawo oraz European studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku akademickim 2017/2018 była prezeską Koła Naukowego Studentów Europeistyki „EURO-KUL”. Od października 2016 r. zaangażowana w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL (klinika uchodźcza). Współpracę z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa rozpoczęła w 2017 roku jako asystentka prawna w programie uchodźczym. Od stycznia 2018 r. udziela porad prawnych w Lubelskim Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych. Obecnie pracuje na stanowisku doradca legalizacyjny w projekcie „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”.

 

Serhiy Pavlovskiy

Serhiy Pavlovskiy

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Ekonomia oraz na kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2010-2012 wolontariusz w ramach programu „Omnes Gentes”. Od 2011 corocznie organizuje spotkania integracyjne dla Ukraińców w Lublinie. Z FIPP związany od 2015 roku jako Specjalista w projekcie „Login:Lublin”. Zainteresowania: piłka nożna, gitara, systemy informatyczne.

Aliaksei Shulha
Aliaksei Shulha

Aliaksei Shulha

Absolwent European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy magisterskiej „Subsidiary protection in the European Union using the example of Poland” kończąc studia z wyróżnieniem.  W roku 2017 rozpoczął studia doktoranckie z Prawa w katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Współpracuje z Fundacją jako wolontariusz od 2015 r. W 2018 r. został zatrudniony na stanowisku Doradca Integracyjny.

Iryna Ilyashevych
Iryna Ilyashevych

Iryna Ilyashevych

Absolwentka European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska na Ternopilskim Pedagogicznym Narodowym Uniwersytecie Volodymyra Hnatiuka w Departamencie Języków Obcych (Ukraina). Pracowała jako nauczycielka języka angielskiego. Z Instytutem na rzecz Państwa Prawa związana od 2015 roku początkowo jako wolontariusz, a obecnie pracownik.

Jej zainteresowania to literatura, kultura, religia oraz języki obce.

Valerian Karchava
Valerian Karchava

Absolwent studiów magisterskich na kierunku European Union Law oraz studiów licencjackich z European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył z wyróżnieniem 14 edycję Programu „Akademia Młodych Dyplomatów” w Warszawie ze specjalizacją bezpieczeństwo międzynarodowe. Od 2011 roku był aktywnie zaangażowany w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji i w Polsce. Z FIPP związany od 2016 roku, początkowo jako wolontariusz i stażysta. Od lipca 2018 roku zatrudniony jako Doradca w projekcie „Lublin MigraTeam”. Zainteresowania: prawo międzynarodowe i europejskie, prawo migracyjne, sport i fotografia.

Marta Kazymyriv

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Z FIPP związana od 2018 roku, początkowo jako wolontariusz i stażysta. Od maja 2021 roku zatrudniona jako Specjalista ds. programu partnerskiego Login:Lublin. Mówi biegle po rosyjsku, ukraińsku i polsku. Zainteresowania: prawo migracyjne, narty, florystyka.

Wiktor Kryzhaniwskі
Wiktor Kryzhaniwskі

Kryzhaniwskі Wiktor – doktor nauk prawnych, docent katedry postępowania cywilnego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Adwokat pracujący w Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa dzięki programowi zatrudnienia interwencyjnego uchodźców (Cash for Work), który jest koordynowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzięki znajomości prawa ukraińskiego jak i polskiego może udzielać porad prawnych obywatelom Ukrainy, które dotyczą nie tylko spraw polskich, ale także spraw związanych z prawem ukraińskim.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych