• pl
 • en

Edukacja prawna i szkolenia

Public interest

Increasing law students opportunities for a career in Public Interest Law and the enhancing the capacity of Universities, NGO’s and legal professionals in the Lublin/Lviv region in the area of Public Interest Law

 

Cel projektu:

Zwiększenie szans rozwoju kariery studentów prawa w zakresie Prawa w Interesie Publicznym oraz wzmocnienie potencjału uniwersytetów, organizacji pozarządowych i prawników w regionie lubelskim oraz lwowskim w zakresie Prawa w Interesie Publicznym

Partnerzy:

Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL

Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Podmioty zaproszone do współpracy:

Kinga Stasiak Fund for Excellence in Legal Education, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Stowarzyszenie Klinik Prawnych Ukrainy, New Justice USAID Legal Reform Project

Wydarzenia planowane w ramach projektu:

Kierownik projektu:

Profesor Delaine R. Swenson, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kierownik Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych,Przewodniczący Rady Fundacji Instytutu na rzecz Państwa Prawa

 

Termin realizacji: 1 września 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

 

Projekt współfinansowany z grantu otrzymanego z Ambasady USA w Warszawie

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie