• pl
 • en

Edukacja prawna i szkolenia

Szkolenia

Szkolenie z zakresu prawa uchodźczego i cudzoziemskiego – 23-24 lutego 2017 r.

Szkolenie z zakresu postępowania uchodźczego – 26-27 listopada 2015 r.

Szkolenie dla zespołu Instytutu na rzecz Państwa Prawa – 11-13 czerwca 2015 r.

Stosowanie alternatyw do detencji cudzoziemców – 24-25 kwietnia 2015 r.

Informacje o krajach pochodzenia migrantów – 2-3 października 2014 r.

Komunikacja międzykulturowa – 6-7 czerwca 2013 r.

Orzecznictwo ETPC w sprawach rodzinnych – 22-23 kwietnia 2013 r.

Szkolenie w ramach projektu Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II – 21-22 maja 2012 r.

Szkolenie Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów – 23-24 kwietnia 2012 r.

Wpływ prawa Unii Europejskiej na politykę imigracyjną państw członkowskich UE – 14-15 czerwca 2011 r.

Problem przemocy w rodzinie i handlu ludźmi – 4-5 kwietnia 2011 r.

Kompetencje międzykulturowe jako klucz do podnoszenia swoich kwalifikacji – 21-22 czerwca 2010 r.

Prawne aspekty integracji cudzoziemców w Polsce – 19-20 kwietnia 2010 r.

Prawne aspekty pobytu cudzoziemców na terytorium RP – 12-13 października 2009 r.

Ruch graniczny i bezpieczeństwo na pograniczu – 23-24 listopada 2009 r.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych