• pl
 • en

Edukacja prawna i szkolenia

Staże

Instytut na rzecz Państwa Prawa w ramach realizacji swojej misji edukacji prawnej przyjmuje stażystów (studentów prawa i prawników), których celem jest podejmowanie działań w interesie publicznym. Stażyści pogłębiają swoją wiedzę akademicką i doskonalą swoje umiejętności prawnicze pracując w jednym lub kilku obszarach programowych Fundacji. Okres stażu zależy od uzgodnionego programu lecz jest nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok.

Począwszy od 2006 roku Fundacja gościła ponad 40 stażystów z krajów takich jak Austria, Słowacja, USA, Polska, Francja, Nigeria, Węgry, Armenia, Hiszpania, Czechy, Włochy, Rosja, Ukraina, Turcja, Gruzja.

Jeśli jesteś zainteresowany stażem w Fundacji prześlij do nas swoje CV na adres fundacja[at]panstwoprawa.org

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie