• pl
 • en

Edukacja prawna i szkolenia

Konferencje

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja była organizatorem oraz współorganizatorem następujących konferencji:

„The Role of Public Interest Law” – 8 grudnia 2020 r.

„The Rule of Law: Reconciling Accountability and Independence of the Judiciary” – 17 września 2016 r.

Monitoring stosowania alternatyw do detencji cudzoziemców” – 25 kwietnia 2016 roku

Przyszłość polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej” – 11 marca 2016 r.

„Acquis Return. Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki powrotowej” – 17 czerwca 2015 r.

„Studenci zagraniczni w Lublinie: między integracja a wykluczeniem” – 10 czerwca 2015 r. 

„Jak skutecznie chronić prawa migrantów” – 21 maja 2015 r.

„10 lat Agencji FRONTEX w Strefie Schengen” – 22 kwietnia 2015 r.

„10 lat polskiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej” – 9 maja 2014 r.

„Cudzoziemcy w Polsce i Europie: między integracją a wykluczeniem” – 9 grudnia 2013 r.

„Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina” – 15 listopada 2012 r.

„Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej – perspektywa międzynarodowa” – 24-25 września 2012 r.

„Problemy adaptacji i integracji cudzoziemców w Polsce” – 19-20 kwietnia 2012 r.

„Cudzoziemcy na rynku pracy” – 29 września 2011 r.

„Migranci w procesie integracji – doświadczenia i rekomendacje” – 17 listopada 2010 r.

„Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy” – 23 października 2010 r.

„Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy” – 20 października 2010 r.

„Cudzoziemcy w Polsce. Problemy i wyzwania” – 15 września 2009 r.

„Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce” – 29 kwietnia 2008 r.

„Adapting to Future Challenges: Legal Education and Public Interest Law in Poland” (Sprostać wyzwaniom przyszłości: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym) – 7-8 kwietnia 2008 r.

„Państwo Prawa. Demokracja a Wolny Rynek” – 26 września 2006 r.

„Arbitraż i Mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie.” – 8-9 października 2004 r.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych