• pl

Aktualności

Konferencja „Państwo Prawa. Demokracja a Wolny Rynek” – 26 września 2006 r.

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego realizuje projekt  „Państwo Prawa. Demokracja a Wolny Rynek”. Dnia 26 września 2006 r. zorganizowana została Konferencja pod tym samym tytułem. Obecnie trwają prace nad opracowaniem publikacji poświęconej tej tematyce.

Zgodnie z Art. 2 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Ogólna zasada państwa prawa wypełniana jest treścią przez sądy. Jej znaczenie jest nie do przecenienia, gdyż w oparciu o Art. 2 Konstytucji Trybunał Konstytucyjny określonych zostało wiele standardów konstytucyjnych obowiązujących w Polsce. Jednocześnie słyszymy często, że działania władzy ustawodawczej czy wykonawczej stanowią zagrożenie dla zasady państwa prawnego. W rezultacie działania demokratycznie wybranych organów państwa mogą mieć negatywne skutki dla gospodarki. Tym zagadnieniom poświęcona była zorganizowana przez Instytut na rzecz Państwa Prawa konferencja.


W poszczególnych sesjach wzięli udział następujący prelegenci:

Sesja 1:

„Zagrożenia dla Państwa Prawa” – SSN Maria Teresa Romer (IUSTITIA) i Prof. Delaine R. Swenson (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut na Rzecz Państwa Prawa) – Moderacja: Dr Jacek Chlebny, Prezes WSA w Warszawie

Sesja 2:

„Ustawodawstwo a Wymiar Sprawiedliwości” – Sędzia Jerzy Stępień (Trybunał Konstytucyjny) i Sędzia Janusz Drachal (Naczelny Sąd Administracyjny) – Moderacja: Sędzia Katarzyna Gonera (Sąd Najwyższy, IUSTITIA)

Sesja 3:

„Wpływ działań Państwa na gospodarkę” – Prof. Jerzy Kleer, Rektor Olympus Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego i Andrzej Roter (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) – Moderacja: Dr Tomasz Sieniow (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut na Rzecz Państwa Prawa)

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali sędziowie, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i administracji rządowej i prawniczych korporacji zawodowych. Swój udział zapowiedzieli również: Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Każdej z sesji towarzyszyła dyskusja z udziałem uczestników konferencji.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych