• pl

Aktualności

Konferencja „Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce” – 29 kwietnia 2008 r.
Konferencja promująca Raport „Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce”

Dnia 29 kwietnia 2008 r. w Warszawie  w Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a, w sali im. J. Turowicza odbyła się konferencja organizowana przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa. Cel konferencji to promowanie Raportu zatytułowanego „Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje”. Jest on rezultatem prac zespołu ekspertów, powołanego w tym celu w ramach projektu „Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje” współfinansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Raport porusza aktualny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości problem stosowania środka zapobiegawczego jakim jest tymczasowe aresztowanie. Podejmuje on m. in. kwestię realizacji prawa do obrony w postępowaniu w przedmiocie stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania a także w postępowaniu zażaleniowym, problematykę treści wniosków prokuratorskich co do stosowania tymczasowego aresztowania, jakości uzasadnień postanowień Sądu o jego zastosowaniu lub przedłużeniu. Raport przedstawia również analizę orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach prowadzonych przeciwko Polsce. Raport ukazuje ponadto wyczerpujące dane statystyczne dotyczące tymczasowego aresztowania podane w oparciu o różnorakie kryteria dotyczące przedstawianej materii. Co istotne, Raport zawiera również rekomendacje co do ewentualnych zmian w zakresie praktyki stosowania omawianej instytucji jak również stanowić będzie ewentualną podstawę do dyskusji o zmianach ustawodawczych.
Zespół ekspertów, który opracował raport, został dobrany tak, aby w jego skład weszli reprezentanci różnych zawodów prawniczych oraz przedstawiciele nauki prawa karnego procesowego, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaproszenie do prac w zespole przyjęli: Stowarzyszenie Prokuratorów RP – płk Krzysztof Parulski, SSP IUSTITIA – Pani Sędzia Małgorzata Wasylczuk, dr hab. Paweł Wiliński – reprezentujący UAM w Poznaniu, ORA w Lublinie – adwokat Łukasz Lewandowski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – prof. Delaine R. Swenson oraz Uniwersytet Łódzki – dr Jacek Izydorczyk. Ponadto udział w pracach nad raportem brało Ministerstwo Sprawiedliwości – Pani Marlena Gilewicz – Naczelnik Wydziału Statystyki Departamentu Organizacyjnego oraz Pani Justyna Kowalczyk.
Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że wpłynie ona pozytywnie na praktykę stosowania tymczasowego aresztowania oraz zwróci uwagę na potrzebę zmian, jakie powinny być wprowadzone w celu skuteczniejszej ochrony praw człowieka z jednej strony, a prawidłowym i rzetelnym przebiegiem postępowania z drugiej.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce”…

Poniżej prezentujemy Program Konferencji:

11:30    Recepcja uczestników konferencji,

12:00    Otwarcie konferencji:
Dr Tomasz Sieniow – Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa,
Marek Siudowski – Koordynator Projektu,

12:15    Prezentacje członków zespołu ekspertów:

Konstytucyjna ochrona praw osoby tymczasowo aresztowanej
Prof. Paweł Wiliński – UAM, Trybunał Konstytucyjny,

Stosowanie tymczasowego aresztowania w kontekście instytucji hebeas corpus. Prawo do obrony
Dr Jacek Izydorczyk – Uniwersytet Łódzki,

Instytucja tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje oparte na ogólnych zasadach prawa karnego oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Prof. Delaine R. Swenson – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania tymczasowego aresztowania oraz proponowane zmiany związane z tym środkiem zapobiegawczym
Dariusz Raczkiewicz – Prokurator Rejonowy – Stowarzyszenie Prokuratorów RP,

Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce – perspektywa obrońcy
Mec. Łukasz Lewandowski – ORA w Lublinie,

Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce – perspektywa sędziego. Analiza i rekomendacje
Małgorzata Wasylczuk SSO – SSP IUSTITIA,

Analiza statystyczna zagadnień związanych ze stosowaniem tymczasowego aresztowania w Polsce
Marlena Gilewicz – Naczelnik Wydziału Statystyki Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

13:45    Dyskusja

Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu
Fundacji im. Stefana Batorego.
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych