• pl

Aktualności

Konferencja Acquis Return
19.06.2015

W dniu 17 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja Acquis Return. Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki powrotowi. Została ona zorganizowana przez Instytut na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Katedrą Prawa UE KUL jako zakończenie i podsumowanie projektu Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i budżetu państwa. Konferencję otworzył Ks. Prof. Piotr Stanisz, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL wraz dr Tomaszem Sieniowem, Prezesem Instytutu na rzecz Państwa Prawa. Obrady panelowe moderował Prof. Krzysztof Motyka. Wystąpili w nich dr Maciej Cesarz z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Katarzyna Strąk z Instytutu Nauk Prawnych PAN, dr Anna Kosińska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Jakub Baranowski z Università Roma Tre, Kpt Przemysław Cybul z Komendy Głównej Straży Granicznej, dr Ryszard Suduł z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej.

Na zakończenie Pan Paweł Wojtasik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprezentował perspektywę finansowania polityki powrotowej w Polsce w ramach nowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji a dr Anna Kosińska, koordynator projektu Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II przedstawiła podsumowanie działań projektowych oraz zaprezentowała publikacjęAcquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych