• pl
 • en

Aktualności

Konferencja „Jak skutecznie chronić prawa migrantów”

W dniu 21 maja 2015 r. w gmachu Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się XXVIII seminarium szkoleniowe zorganizowane w ramach projektu „Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i budżetu państwa. Seminarium obyło się w formie ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej we współpracy Instytutu na rzecz Państwa Prawa oraz Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL pt. „Jak skutecznie chronić prawa migrantów”.

Konferencję rozpoczęło wystąpienia Pani Katarzyny Łakomej, Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, która przybliżyła uczestnikom kwestie związane z działalnością Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony praw cudzoziemców. Pani Dyrektor przybliżyła m.in. kwestie rozpatrywania skarg cudzoziemców, kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich w dziedzinie ochrony praw migrantów oraz obecnie podejmowanych działań na rzecz ich ochrony.

Następnie, podczas obrad panelowych, głos zabrali zaproszeni eksperci. Pani prof. Zofia Kawczyńska–Butrym z Uniwersytetu Mari Curie Skłodowskiej przybliżyła zagadnienia uprawnień migrantów w zakresie dostępu do opieki medycznej i ochrony zdrowia; Pani dr Julia Wojnowska–Radzińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza omówiła jakie środki ochrony przez arbitralnym wydaleniem przysługują cudzoziemcom; Pani dr Katarzyna Strąk z Instytutu Nauk Prawnych PAN scharakteryzowała prawo nieregularnych migrantów do bycia wysłuchanym, na koniec zaś dr Stanisław Dubaj z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie zaprezentował kwestię ochrony praw cudzoziemców z perspektywy studentów z państw trzecich na przykładzie działalności WSSMiKS.

Seminarium zakończyła Pani dr Anna Kosińska, moderator obrad panelowych,  prezentacją inicjatywy MIGRA-TEAM, czyli grupy ekspertów z dziedziny prawa i polityki migracyjnej, powołanej w ramach programu analityczno-badawczego Instytutu na rzecz Pastwa Prawa we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL. Grupa ta stanowić ma forum wymiany wiedzy i prezentacji wyników badań naukowych dotyczących migracji. Drugą z inicjatyw zaprezentowanych przez Panią dr Kosińską było Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną prowadzone na WPPKiA KUL przy Instytucie Europeistyki, którego misją jest prowadzenie badań poświęconych europejskiemu prawu migracyjnemu i szeroko pojętej polityce migracyjnej.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział w naszych działaniach.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych