• pl

Aktualności

Konferencja „Adapting to Future Challenges: Legal Education and Public Interest Law in Poland” (Sprostać wyzwaniom przyszłości: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym) – 7-8 kwietnia 2008 r.
Międzynarodowa konferencja „Sprostać wyzwaniom przyszłości: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym”
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa w dniach 7-8 kwietnia 2008 r. w Lublinie zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt.: „ ADAPTING TO FUTURE CHALLENGES: LEGAL EDUCATION AND PUBLIC INTEREST LAW IN POLAND („Sprostać wyzwaniom przyszłości: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym”).

Partnerami projektu były Pennsylvania Bar Association oraz Koło Naukowe Studentów Prawa KUL. Konferencję współfinansował Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Celem konferencji była dyskusja pracowników naukowych, praktyków oraz studentów prawa nad modelem prawniczej edukacji uniwersyteckiej, przygotowaniem zawodowym prawników oraz promocją wśród środowisk prawniczych działań na rzecz dobra wspólnego.

Udział w konferencji potwierdzili m.in. Sędzia Jacek Czaja, Wiceminister Sprawiedliwości, mec. Joanna Agacka-Indecka, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej; dr Michał Królikowski, Dyrektor Biura Analiz Sejmowych; Dr Monika Płatek, Prezes Stowarzyszenia Edukacji Prawnej; Maria Teresa Romer, Sędzia Sądu Najwyższego, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Mec. Zdzisław Więckowski, Partner w kancelarii White and Case, Prof. Fryderyk Zoll, Uniwersytet Jagielloński, Mec. Piotr Sendecki, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, Prof. Andrzej Korybski, Dr. Andriy Kosylo z KUL. Zaproszenie przyjęli również zagraniczni goście: Sędzia Timothy Rice, z Temple University, Stany Zjednoczone; prof. Xiangang Ding, Uniwersytet Renmin w Pekinie, Chiny; Dr Pierre-Yves Charpentier, IUT of Bourges z Francji oraz Mec. Anthony Busillo z Pennsylvania Bar Association ze Stanów Zjednoczonych. W Konferencji wzięli udział również przedstawiciele WPPKiA KUL (Prof. D. Dudek, Prof. D. Swenson, Dr T. Sieniow) oraz dziekani wydziałów prawa polskich uniwersytetów, praktyków prawa (adwokaci, radcowie prawni, aplikanci), pracownicy naukowi wydziałów prawa oraz studenci prawa.

Organizatorzy spodziewają się, że konferencja będzie widocznym głosem w debacie na temat reformy studiów prawniczych w Polsce w kontekście wdrażania nowych standardów ministerialnych i kontynuowania w Europie Procesu Bolońskiego, a  poprzez udział nauczycieli akademickich, praktyków i studentów prawa zainicjuje dyskusję na temat sposobu usprawnienia procesu edukacyjnego w Polsce tak, by kształcić skutecznych, sprawnych młodych prawników będących w stanie konkurować na rynku europejskim i światowym. Poprzez uczestnictwo prelegentów z innych krajów (Stany Zjednoczone, Chiny, Francja) spodziewana jest wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie omawianych tematów.

Poniżej prezentujemy Program Konferencji:

PONIEDZIAŁEK – 7 KWIETNIA 2008 r.

10:00 Sesja otwierająca konferencję

Słowo wstępu: Ks. prof. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Dr Tomasz Sieniow, Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa
Prof. Delaine R. Swenson, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL

10:30 Sesja 1: Rola prawa w interesie publicznym w procesie zapewniania dostępu do sądu
Prelegenci: Jacek Czaja, Wiceminister Sprawiedliwości
SSN Maria Teresa Romer, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
Prof. Timothy Rice, Sędzia Federalny, Temple University, USA
Prof. dr hab. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej

Dyskusja

13:00 Lunch

14:30 Sesja 2: Rola edukacji prawniczej w procesie kształcenia prawników na miarę XXI wieku
Prelegenci: Zdzisław Więckowski, Partner, White & Case, Warszawa
Piotr Sendecki, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, Lublin
Prof. Delaine R. Swenson, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Anthony C. II Busillo, Esquire, Markowitz & Richman, Pennsylwania Bar Association, USA

Dyskusja

WTOREK – 8 KWIETNIA 2008

9:30 Powitanie

9:40 Sesja 3: Edukacja prawnicza w ujęciu komparatystycznym
Prelegenci: Dr Pierre-Yves Charpentier, L\’Université d\’Orléans, IUT of Bourges, Francja
Prof. Xiangshun Ding, Uniwersytet Renmin, Pekin, Chiny
Prof. Andrzej Korybski, Dr Andriy Kosylo, UMCS
Prof. Timothy Rice, Sędzia Federalny, Temple University, USA
Dr Tomasz Sieniow, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dyskusja

11:30 Sesja 4: Przyszłość polskiego modelu kształcenia prawników
Prelegenci: Prof. Fryderyk Zoll, Uniwersytet Jagielloński, WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Dr Michał Królikowski, Dyrektor Biura Analiz Sejmowych, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Prof. Dariusz Dudek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Izabela Precz, studentka prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dyskusja

13:30 Lunch

14:45 Sesja 5: Działania pro bono oraz inne obowiązki prawnika wobec społeczeństwa
Prelegenci: Prof. Marek Zubik, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
Joanna Agacka-Indecka, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Dyskusja

16:30 Zakończenie konferencji

 

Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych